Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-10-2013

Dienstverband blijft bestaan tijdens re-integratie elders

Dienstverband blijft bestaan tijdens re-integratie elders

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces te bevorderen. Tijdens de re-integratie blijft het dienstverband bestaan, ook als de werknemer elders passend werk verricht omdat zijn eigen werkgever geen passend werk kan bieden. Het dienstverband met de oorspronkelijke werkgever blijft zelfs bestaan wanneer de werknemer in het kader van zijn re-integratie met de andere werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Zolang de werknemer daar passend werk verricht, hoeft de oorspronkelijke werkgever geen inspanningen te verrichten voor verdere re-integratie. Dat wordt anders als het dienstverband met de andere werkgever eindigt. Zolang de werknemer niet volledig is gere-integreerd, blijft op de oorspronkelijke werkgever een re-integratieverplichting rusten. Dat geldt ook als er geen loonbetalingsverplichting meer is, omdat de termijn van 104 weken inmiddels is verstreken.

Op deze gronden heeft de kantonrechter onlangs een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst afgewezen. Het verzoek werd gedaan door de oorspronkelijke werkgever. De kantonrechter nam in zijn beoordeling mee, dat de andere werkgever waar de werknemer passende arbeid verrichtte, deel uitmaakte van hetzelfde concern. Zou de nieuwe werkgever een derde zijn, dan zou het verzoek tot ontbinding kunnen worden toegewezen omdat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst niet meer dan een lege huls zou zijn geworden.

Ten overvloede merkte de kantonrechter op dat de arbeidsovereenkomst kan eindigen wanneer de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt voorgezet of wanneer de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever nog steeds ongeschikt is voor zijn eigen werk en de oude werkgever geen passend werk kan bieden.

Send this to a friend