Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

31-07-2013

Correctie kosten vanwege ontbreken onderbouwing

Correctie kosten vanwege ontbreken onderbouwing

Rechtbank Zeeland – West-Brabant oordeelt dat X bv de zakelijkheid van de in aftrek gebrachte reis-, verblijf- en representatiekosten niet aannemelijk heeft gemaakt. De inspecteur heeft deze kosten dan ook terecht gecorrigeerd

Casus
De inspecteur heeft de aangifte Vennootschapsbelasting 2007 gecorrigeerd met € 130.000. De correctie betrof de reis-, verblijf- en representatiekosten van haar DGA. De inspecteur heeft deze kosten gecorrigeerd omdat de het zakelijk karakter van deze kosten niet zijn aangetoond. Er ontbreekt de motivatie met welke zakelijke relatie dan wel met welk zakelijk doel de uitgaven zijn gedaan.

Verweer X BV
X BV brengt hier tegen in dat de kosten in de stijl van de BV passen en dat de kosten in verhouding  ten aanzien van het resultaat te verantwoorden zijn. Ook stelt zij dat de kosten van de buitenlandse reizen gemaakt met als doel mogelijk investeringen in buitenlands onroerende goed.

Ook beroept X BV zich op opgewekt vertrouwen naar aanleiding van een boekenonderzoek in 2004. In dit onderzoek heeft de controleur opgemerkt dat deze kosten in de toekomst beter gedocumenteerd moeten worden.

Stukken ter zitting
X BV biedt ter zitting aan om alsnog stuken te overleggen waaruit de zakelijkheid van de kosten blijkt.

Rechtbank
Ten aanzien van het verweer van X BV vindt de rechtbank het volgende. Aangezien X BV feitelijk uitsluiten belegd in Nederland gelegen ontroerend goed vind zij het niet aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt voor het beleggen in buitenland onroerende goed. Van opgewekt vertrouwen is geen sprake omdat er in het boekenonderzoek van 2004 al is aangeven dat de kosten in de toekomst beter onderbouwd moesten worden en X BV heeft dit nagelaten.

De rechtbank gaat niet akkoord met het alsnog aanleveren van de onderbouwing van de zakelijkheid. De rechtbank vindt dit in strijd met de goede procesorde aangezien X BV in gelegenheid was de zakelijkheid in eerdere stadia van de procedure aan te tonen.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Send this to a friend