Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-04-2014

Correctie btw privégebruik auto na 1 juli 2011

Correctie btw privégebruik auto na 1 juli 2011

Met ingang van 1 juli 2011 is de regeling in de omzetbelasting die betrekking heeft op het privégebruik van een auto van de zaak gewijzigd. Deze nieuwe regeling is in een aantal procedures door de rechtbank beoordeeld. Het privégebruik geldt als een dienst. In een van deze procedures was de vraag aan de orde of alleen omzetbelasting verschuldigd was over de eigen bijdrage die de werknemers betaalden voor het privégebruik. Hoofdregel is dat de maatstaf van heffing wordt gevormd door de werkelijk ontvangen tegenprestatie. Deze tegenprestatie is de subjectieve waarde van een prestatie. De maatstaf van heffing mag echter op de normale waarde worden gesteld om belastingfraude en belastingontwijking te voorkomen als:

  • er tussen de ondernemer en de afnemer nauwe betrekkingen bestaan;
  • de tegenprestatie lager is dan de normale waarde en
  • de afnemer geen volledig recht op aftrek heeft.

Een dienstverband tussen werknemer en werkgever is een dergelijke nauwe betrekking. Volgens de rechtbank treedt mogelijk belastingontwijking op als alleen omzetbelasting wordt geheven over de eigen bijdrage van de werknemer. Daarom is de regeling dat de maatstaf van heffing wordt gecorrigeerd tot de werkelijke waarde van het privégebruik toegestaan.

In deze procedure kwam verder de vraag aan de orde of de correctie wegens privégebruik van auto’s waarvoor geen eigen bijdrage werd betaald voor het tweede halfjaar van 2011 beperkt moest blijven tot 3/184 omdat de wet pas op 29 december in het Staatsblad was geplaatst. Dat zou inhouden dat de correctie slecht voor drie dagen zou moeten worden toegepast. De rechtbank deelt deze opvatting niet. Er is geen sprake van een wetswijziging met terugwerkende kracht, alleen de wijze waarop de correctie wordt berekend is gewijzigd.

Lees hier onze artikelen: Btw-correctie privégebruik auto. en Schending neutraliteitsbeginsel?

Send this to a friend