Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-08-2012

Coöperatie en fusie

Coöperatie en fusie

Geen aandelenfusiefaciliteit voor ‘gewone’ coöperatie
Een fusie tussen een coöperatie en een ander lichaam valt volgens de letterlijke tekst uit de Wet inkomstenbelasting en de Europese Fusierichtlijn niet onder het begrip aandelenfusie. Dit leidt ertoe dat de aandelenfusiefaciliteit in dat geval niet kan worden toegepast.

Aandelenfusie
Als een vennootschap de aandelen van een andere vennootschap verkrijgt tegen uitreiking van eigen aandelen of winstbewijzen spreekt men van een aandelenfusie. Bij zo’n aandelenruil is het mogelijk gebruik te maken van de zogenoemde aandelenfusiefaciliteit. Door deze faciliteit wordt de winst bij vervreemding van de aandelen op dat moment niet bij de aandeelhouder belast, maar schuift de fiscale claim op de ingeruilde aandelen door naar de uitgereikte aandelen.

Aandelenfusiefaciliteit
In een zaak voor de Hoge Raad had een coöperatie alle aandelen van een bv verworven van haar leden. Voor deze overdracht van de aandelen werd een bedrag bijgeschreven op de ledenrekening die de aandeelhouders bij de coöperatie hadden, ter grootte van de nominale waarde van de overgedragen aandelen in die bv. Een van de aandeelhouders van deze bv had verzocht om toepassing van de aandelenfusiefaciliteit, maar de inspecteur wees dit af. De zaak kwam uiteindelijk bij de hoogste belastingrechter.

Geen ruime uitleg
De Hoge Raad besliste dat de coöperatie niet voldeed aan de wettelijke vereisten voor de toepassing van de aandelenfusie in de zin van de zogenoemde Europese Fusierichtlijn. Volgens de Hoge Raad had de richtlijngever bij het opstellen van de Fusierichtlijn vooral lichamen met een in aandelen, of in soortgelijke deelgerechtigdheden, verdeeld kapitaal op het oog en niet coöperaties. Dit geldt zowel voor het overgenomen als het overnemende lichaam. Het beroep op een ruime uitleg van het begrip aandelenfusie mocht dus niet baten.

Send this to a friend