Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-10-2013

Contante ontvangsten inkomen voor DGA

Contante ontvangsten inkomen voor DGA

Rechtbank Gelderland oordeelt dat E bv winstuitdelingen aan haar DGA heeft gedaan. Volgens de rechtbank stelt de inspecteur namelijk terecht dat E bv de contante verkoopopbrengsten van het metaalafval voor een groot gedeelte opzettelijk en ten onrechte niet in haar boekhouding heeft verantwoord.

Casus            
Een DGA houdt de aandelen in E bv. De gevoegde dochter van E bv,  F bv, houdt zich bezig met de productie van metalen bodems, drukvaten en apparaten. In de jaren 2001-2006 levert E bv metaal afvallen aan G bv. G bv betaalt de helft van de bedragen in contanten uit de andere helft wordt per bank overgemaakt. Uit een onderzoek van de inspecteur blijkt dat de contante ontvangsten door E bv niet in haar winst heeft verantwoord.

De inspecteur is van mening dat de contante opbrengsten door E bv opzettelijk buiten haar boekhouding heeft gehouden en als verkapte uitdeling van winst aan de DGA heeft doen toekomen. De inspecteur corrigeert de IB-aangiften over de jaren 2001-2006 en legt daartoe IB-(navorderings)aanslagen op.

Rechtbank
Rechtbank Gelderland oordeelt dat E bv winstuitdelingen aan haar DGA heeft gedaan. Volgens de rechtbank stelt de inspecteur namelijk terecht dat E bv de contante verkoopopbrengsten van het metaalafval voor een groot gedeelte opzettelijk en ten onrechte niet in haar boekhouding heeft verantwoord.

De navorderingsaanslagen over 2001 en 2002 zijn buiten de navorderingstermijn opgelegd en worden daarom door de rechtbank vernietigd. Dit omdat volgens de rechtbank de inspecteur geen enkel bewijsstuk heeft overgelegd dat aan X (extra) uitstel is verleend voor indiening van de aangiften.

Bron: taxlive.nl, rechtspraak.nl

Send this to a friend