Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

23-05-2014

Concept regeling aanwijzing dga

Concept regeling aanwijzing dga

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder gepubliceerd. Deze regeling moet de oude regeling vervangen. Aanpassing van de oude regeling was nodig door de invoering van de flex-BV per 1 oktober 2012. Net als de oude regeling geeft de nieuwe regeling een omschrijving van het begrip dga. De regeling bevat criteria voor de beoordeling van de verzekeringsplicht van de bestuurder van een vennootschap. De bestuurder van een BV die in dienstbetrekking werkzaam is, is in beginsel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt niet voor een dga. Als hij niet ondergeschikt is, ontbreekt een reële gezagsverhouding en is geen sprake van werknemerschap. Verplichte verzekering is dan niet aan de orde.

Door de invoering van de flex-BV is het mogelijk dat een bestuurder wordt benoemd en ontslagen door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of door een ander orgaan van de vennootschap. De oude regeling hield daar geen rekening mee.

Send this to a friend