Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-02-2014

Combineren van arbeid en mantelzorg

Combineren van arbeid en mantelzorg

Het kabinet wil verbetering van de mogelijkheden om arbeid en (mantel)zorg te combineren. In de Tweede Kamer ligt al enige tijd een wetsvoorstel om de Wet arbeid en zorg aan te passen.

Het wetsvoorstel dient ertoe om:

• een aantal procedurele bepalingen beter te laten aansluiten bij de werkvloer;
• kort- en langdurend zorgverlof mogelijk te maken voor huisgenoten die geen partner, kind of ouder zijn;
• verlenging van het bevallingsverlof mogelijk te maken voor moeders van wie het kind na de bevalling in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Begin 2013 is de behandeling van dit wetsvoorstel opgeschort met het oog op voorgenomen overleg met de sociale partners. Eind 2013 heeft minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen van het kabinet om aanvullende maatregelen te nemen, zodat:

• de vader wettelijk recht krijgt op drie dagen onbetaald verlof bovenop de huidige twee dagen kraamverlof;
• langdurig zorgverlof niet alleen mogelijk is voor een levensbedreigend zieke, maar ook voor zorg die anderszins noodzakelijk is;
• naast zorgverlof voor partner, kind of ouder, ook zorgverlof mogelijk wordt voor broer, zus, kleinkind of iemand anders in de sociale omgeving.

Het kabinet zal hiervoor begin 2014 een nota van wijziging indienen bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg. In de vormgeving hiervan zal rekening worden gehouden met de belangen van werkgevers.

Send this to a friend