Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-11-2014

Buitenlandse ondernemers in gunstig Nederland

Buitenlandse ondernemers in gunstig Nederland

Onze fiscale regelgeving is vergelijkbaar met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg voor internationaal opererende ondernemingen. Dit wordt vermeld in het rapport Belastingontwijking. Dit is een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Omdat winsten die ontstaan in het buitenland, er op rente en royalty’s geen bronbelasting wordt geheven en met 94 landen belastingverdragen zijn afgesloten met afspraken over het verlaagde tarief voor de bronbelasting, is Nederland aantrekkelijk als vestigingsland voor buitenlandse ondernemers . Daarnaast kunnen ondernemingen vooraf van de Belastingdienst zekerheid krijgen over welke bedrijfsactiviteiten belasting wordt afgedragen. Het effect van dit fiscale beleid op de ontvangsten aan dividendbelasting is niet bekend. (totaal € 2,2 miljard in 2013)

Internationaal opererende ondernemingen, waarvan de aangifte door Belastingdienst Rotterdam wordt behandeld vanwege belastingverdragen en Europese regelgeving, betalen geen 15% dividendbelasting maar minder dan 1%, zo blijkt uit gegevens van de Belastingdienst. De bedragen voor dividend, rente en royalty’s die via Nederland lopen zijn de afgelopen tien jaar toegenomen. De Tweede Kamer krijgt geen geïntegreerd beeld van het fiscale vestigingsbeleid in relatie tot belastingontwijking door bedrijven.

Alleen via internationale afspraken kunnen onbedoelde effecten van belastingontwijking worden tegengegaan. Uit dossieronderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Belastingdienst grondig toezicht houdt op internationaal opererende ondernemingen. Vooraf gemaakte afspraken met bedrijven zijn in lijn van de Tweede Kamer. De daarvoor in aanmerking komende bedrijven, zo’n 30%, kiest ervoor om de afspraken vooraf te maken via een zogenoemde ruling. De Belastingdienst controleert sinds dit jaar intensiever en bij veel meer van deze vennootschappen of zij wel voldoen aan de voorwaarden. De vraag daarbij is of een bedrijf een reële aanwezigheid in Nederland heeft om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten. Resultaten van de extra controles zijn er echter nog niet.

Geen sluitend beeld

De Belastingdienst houdt niet bij welke totaalbedragen gemoeid zijn met vrijstellingen van dividendbelasting vanwege belastingverdragen, en met rente en royalty’s. De Tweede Kamer beschikt niet over een overkoepelend beeld over de resultaten van het vestigingsbeleid. De Algemene Rekenkamer beveelt het kabinet aan voortaan de Kamer standaard bij elk nieuw belastingverdrag te informeren hoe misbruik of onbedoeld gebruik wordt voorkomen. Wil de Tweede Kamer jaarlijks betrouwbare gegevens over geldstromen, dan zou de staatssecretaris van Financiën die moeten verstrekken.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Landen streven naar een rechtvaardige verdeling van belastingheffing maar eveneens naar een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat en stimulerend economisch klimaat. Dit veroorzaakt belastingconcurrentie met gevolg dat de vennootschapsbelastingtarieven internationaal steeds lager worden. Door invoering van faciliteiten voor bijvoorbeeld innovatieve ondernemingen wordt de heffingsgrondslag ook versmald.

Door deze belastingconcurrentie kunnen vooral internationaal opererende ondernemingen, die activiteiten in vele landen uitoefenen, onderdelen van hun activiteiten zodanig structureren dat zij zo weinig mogelijk vennootschaps- en bronbelasting betalen. Als internationaal opererende ondernemingen steeds minder belasting over hun winst kunnen betalen, beïnvloedt dit in alle betrokken landen de verdeling van de belastingdruk over en tussen personen en ondernemingen. Het midden- en kleinbedrijf heeft minder mogelijkheden tot planning of ontwijking, doordat het veelal uitsluitend nationaal actief is en daarmee ten opzichte van internationaal opererende ondernemingen een concurrentienadeel ondervindt in de vorm van een hogere belastingafdracht over hun bedrijfsresultaat. Ook ontwikkelingslanden kunnen een nadeel ondervinden, indien zij minder bronbelasting innen doordat zij in belastingverdragen een lager bronbelastingtarief zijn overeengekomen op uitgaande dividenden, royalty’s en interest.

Staatssecretaris

De staatssecretaris van Financiën deelt de conclusie dat het fiscaal beleid niet uit de pas loopt met andere Europese landen en onderschrijft de aanbeveling voor internationaal overleg over belastingontwijking, vanwege zorg over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en een evenwichtige verdeling van de belastingdruk. De staatssecretaris biedt aan om jaarlijks aan de hand van de veranderingen in de omvang van dividend-, rente- en royaltystromen die Nederland binnenkomen respectievelijk verlaten, inzicht te geven in de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van Nederland.

Send this to a friend