Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-11-2013

Btw-vrijstelling gemeenschappelijk beleggingsfonds

Btw-vrijstelling gemeenschappelijk beleggingsfonds

Het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vrijgesteld van omzetbelasting.

Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU hebben de lidstaten van de EU enige beoordelingsvrijheid om te bepalen wat onder de vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen valt. Bij de uitoefening van deze vrijheid moeten de lidstaten rekening houden met het doel van de bepaling in de btw-richtlijn. Dat doel is het beleggen in effecten via beleggingsinstellingen te vergemakkelijken door btw-kosten uit te sluiten. Voor de heffing van omzetbelasting mag het geen verschil maken of iemand kiest voor rechtstreeks beleggen in effecten of voor beleggen via gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

De vraag is of de vrijstelling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen ook kan worden gebruikt door een beleggingsmaatschappij, waarin door meerdere beleggers kapitaal is samengevoegd voor aankoop, bezit, beheer en verkoop van onroerende zaken. De jurisprudentie van het Hof van Justitie EU heeft het immers over beleggen in effecten.
De Hoge Raad heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie EU. Voor het geval deze vraag bevestigend wordt beantwoord wil de Hoge Raad weten of de feitelijke exploitatie van onroerende zaken, die door een beleggingsmaatschappij is uitbesteed aan een derde, valt onder beheer in de zin van de Zesde richtlijn.

Send this to a friend