Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-07-2011

BTW regeling 75% aftrek

BTW regeling 75% aftrek

Kan de 75%-regeling nog steeds worden toegepast?

De BTW-bijtelling voor de auto van de zaak is bij besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/1233M gewijzigd. De afgelopen week is nogal wat discussie ontstaan over de gevolgen van dit besluit voor de zogenoemde 75%-regeling. De in het eerdere besluit nr. CPP2009/109M opgenomen goedkeuringen worden geacht te zijn ingetrokken maar er wordt nu betoogd dat deze regeling na 1 juli 2011 nog steeds kan worden toegepast.

In het besluit nr. CPP2009/109M is namelijk de 75%-regeling gehandhaafd maar wordt het besluit nr. CPP2003/2803M waarin deze regeling was opgenomen, niet ingetrokken. Aangezien acht andere regelingen/besluiten wél werden ingetrokken, kan worden verdedigd dat de 75%-regeling nog steeds van toepassing is onder het besluit nr. CPP2003/2803M. Zo lang de staatssecretaris niet expliciet aangeeft dat de 75%-regeling (tijdelijk) is ingetrokken, kan de regeling onverminderd worden toegepast en is het aantekenen van bezwaar tegen een afwijkend standpunt van de inspecteur raadzaam.

Wij tekenen hierbij wel aan dat het meer dan waarschijnlijk een slordigheid betreft. Ten eerste wordt in de inleiding van het besluit nr. BLKB2011/1233M expliciet vermeld dat de 75%-regeling door de wijziging van het BUA is vervallen. Ten tweede heeft het besluit nr. CPP2003/2803M eigenlijk betrekking op de behandeling van keuzevermogen binnen de BTW en is de 75%-regeling in dat kader als goedkeuring opgenomen in een van de onderdelen. Omdat een intrekking van het volledige besluit niet aan de orde was, is het aannemelijk dat intrekking van het betreffende onderdeel gewoonweg is vergeten.

 Bron: fiscaal totaal
Send this to a friend