Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-05-2012

BTW in de lift

BTW in de lift

BTW in de lift

Noem het een voorjaars akkoord of een Günduz akkoord, de inhoud ligt er wel. De bewustwording begint ook nu verder door te sijpelen naar de Burger. Onderstaand een paar highlights van de gevolgen.

Algemeen tarief
In het oog springende maatregelen uit het akkoord zijn de maatregelen op het gebied van de BTW. Zoals verwacht is één van die maatregelen de verhoging van het algemene btw-tarief. Dit btw-tarief zal in oktober 2012 verhoogd worden van 19% naar 21%.

Nieuwbouw
Deze maatregel raakt iedereen, maar in het bijzonder de kopers van nieuwbouwwoningen van wie het huis in of na oktober 2012 wordt opgeleverd. Zij hebben immers een woning gekocht in de veronderstelling dat hierover 19% btw verschuldigd is. De verhoging van de btw met 2% brengt met zich mee dat de prijs van de woning hoger wordt. De verkoper van de nieuwbouwwoning mag deze extra btw afwentelen op de koper. Hiermee strijdige bedingen zijn volgens art. 52 Wet OB nietig. Voor kopers die reeds het maximale geleend hebben bij de bank betekent dit een strop. Om die reden is door brancheverenigingen gepleit voor een overgangsregeling die bestaande contracten respecteert. De verwachting is dat deze overgangsregeling er ook gaat komen. Wat de inhoud is van de overgangsregeling is vooralsnog niet bekend.

Bijtelling privé gebruik auto
De verhoging van de btw heeft ook nadelige consequenties voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto. Ter zake van auto’s die voor oktober 2012 met btw zijn aangeschaft is immers 19% btw in aftrek gebracht, maar zal over 2012 en volgende jaren 21% btw verschuldigd zijn over het privégebruik.  

Verlaagd tarief voor podiumkunsten
De wijziging van BTW tarieven van 2011(verhoging naar 19%) wordt weer verlaagd naar 6%. Moment van ingang, is nog niet bekend. De demissionair minister is er een voorstander van om de btw-verlaging, bij wijze van uitzondering reeds in juli 2012 in werking te laten treden. Dit in verband met de start van het seizoen 2012/2013. Of dit gaat lukken is nog onzeker. Het btw-tarief voor de levering van kunstvoorwerpen dat in 2011 eveneens werd verhoogd van 6% naar 19% wijzigt echter niet. In de praktijk bestaat hierover bij galeriehouders onvrede. Overigens is het maar zeer de vraag of de btw-verlaging voor podiumkunsten ook daadwerkelijk betekent dat de prijzen voor de concerten, theatervoorstellingen etc. 13% lager worden.

Een onderzoek naar het onderbrengen van de levering van zonnepanelen onder het lage btw-tarief van 6% is nog in volle gang.

Send this to a friend