Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-06-2013

Btw-heffing zzp’ers in de zorg

Btw-heffing zzp’ers in de zorg

Vrijstelling prestaties
In de omzetbelasting geldt een vrijstelling voor prestaties die betrekking hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze vrijstelling geldt niet voor uitzendbureaus, die personeel uitlenen aan ziekenhuizen. Zelfstandige verpleegkundigen die hun arbeid verhuren aan ziekenhuizen worden gelijk behandeld als uitzendbureaus.

Beantwoording Kamervragen
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de btw-heffing bij zelfstandigen in de zorg beantwoord. In antwoord op eerdere Kamervragen heeft de staatssecretaris gezegd dat een zzp-verpleegkundige btw moet berekenen als de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever worden verricht. De vragenstellers willen weten hoe het kan dat iemand, die niet zelfstandig werkzaamheden verricht, als btw-ondernemer wordt aangemerkt. De staatssecretaris geeft aan dat er een verschil is tussen werken in dienstbetrekking en werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever bij medische arbeid. Of een dergelijke persoon al dan niet een zelfstandige is voor de omzetbelasting is afhankelijk van feiten en omstandigheden van het geval.

De rechtbank Breda heeft onlangs beslist dat diensten van BIG-geregistreerde zzp-ers en zorgverleners zijn vrijgesteld van omzetbelasting als zij hun arbeid aan ziekenhuizen ter beschikking stellen. Deze uitspraak van de rechtbank wijkt af van uitspraken van de Hoge Raad en gerechtshoven over het ter beschikking stellen van verpleegkundigen aan ziekenhuizen. Volgens deze uitspraken zijn de betreffende diensten belast met btw. De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Breda.

Send this to a friend