Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-09-2012

BTW en hoe verder

BTW en hoe verder

BTW en hoe verder
Nog een aantal dagen in de aanloop naar 1 oktober en dan overstijgt de BTW de magische grens van 21%. Kritische geluiden voldoende, onderzoekers hebben immrs al kunnen zien dat een verhoging boven de 21% ten koste van de consumptie en daarmee het achterblijven van de groei die we inmiddels wel heel goed kunnen gebruiken in Nederland. Maar hoe lopen de hoofdlijnen van de regeling?

Houd rekening met verhoging btw-tarief
Het zal u niet zijn ontgaan. Eind april jl. bereikten de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en CDA samen het Begrotings­akkoord 2013. De meeste onderdelen van het akkoord werden in een wetsvoorstel uitgewerkt, dat in juli is aangenomen door de Eerste Kamer.

Eén van de maatregelen om de rijksbegroting op orde te krijgen, is de verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Het lage tarief blijft 6%. Voor ondernemers is het belangrijk om de administratieve systemen en prijslijsten op tijd aan te passen. Welk btw-tarief de ondernemer moet toepassen (19% of 21%), hangt af van het moment waarop hij goederen levert of diensten verricht, het moment van de prestatie. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang.

Overgangsregeling eenmalige prestaties
Om ervoor te zorgen dat iedereen het juiste btw-tarief in rekening brengt, is er een overgangsregeling vastgesteld. Daarin is onder meer bepaald dat het algemene tarief van 19% geldt als de ondernemer een goed levert of een dienst verricht vóór 1 oktober 2012. Dat geldt ook als hij pas op of na 1 oktober 2012 factureert of de betaling ontvangt. Verricht de ondernemer een goederenlevering of dienst op of na 1 oktober 2012, dan geldt als hoofdregel dat het 21%-tarief van toepassing is. Heeft de ondernemer al vooraf gefactureerd (tegen 19%), dan is hij het verschil tussen 19% en 21% op 1 oktober 2012 nog verschuldigd aan de fiscus. Dat wil zeggen, in de btw-aangifte over oktober 2012 of over het vierde kwartaal van 2012. 

Onroerende zaken
Voor de levering van onroerende zaken geldt een aparte overgangsregeling als de vergoeding in termijnen vervalt. Indien de ondernemer na 30 september
een onroerende zaak levert op basis van een overeenkomst die hij heeft gesloten vóór 1 oktober 2012, blijft over de termijnen die vóór 1 oktober zijn vervallen het 19%-tarief van toepassing. Het nieuwe btw-tarief geldt dan alleen voor de termijnen die vervallen na 30 september. Voor nieuwbouw­woningen geldt bovendien ruimer overgangsrecht als er een koop- en aannemingsovereenkomst is gesloten
vóór 28 april 2012, waarbij de vergoeding in termijnen vervalt. In dat geval blijven alle termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2013 onder het 19%-­tarief vallen. Alle termijnen die vervallen na die datum vallen onder het 21%-tarief.

Abonnementen
Voor doorlopende prestaties die zijn begonnen vóór 1 oktober 2012, zoals verleende licenties of afgesloten abonnementen, geldt het nieuwe tarief alleen voor het deel dat plaatsvindt na 30 september.

 

Heeft u vragen over hoe u moet omgaan met het nieuwe btw-tarief? De medewerkers van ons belastingadvieskantoor in Amsterdam helpen u verder de BTW problematiek onder de knie te krijgen.

Send this to a friend