Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

30-04-2012

BTW correcties

BTW correcties

BTW correcties

Situatie tot 2012

Heeft u over  de afgelopen jaren te veel of te weinig omzetbelasting aangegeven dan dient u dit aan de Belastingdienstdienst door te geven. Wij hebben hiertoe clienten telkens van in kennis gesteld en indien zij toestemming hebben verleend zijn de suppleties ingediend. Indien geen toestemming werd verleend, hebben wij ook de betreffende suppleties niet ingediend. Voorheen kon u derhalve een vrijwillige verbetering indienen bij de Belastingdienst en werd de suppletie al dan niet met boete afgewikkeld.

Situatie ingaande 2012

Met ingang van het eerste kwartaal 2012 bent u verplicht om een verschil in de aangegeven BTW zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door te geven. Vanaf 1 april 2012 moet u de btw-correctie aangeven middels een speciaal suppletieformulier, “Suppletie omzetbelasting t/m 2009” of “Suppletie omzetbelasting vanaf 2010”. Wijzigingen kunnen niet per brief ingediend worden en worden dus niet afgehandeld.

Indien u de correcties niet (op tijd) doorgeeft aan de Belastingdienst kunt u een vergrijpboete van maximaal 100% (indien er te weinig BTW op de aangifte is voldaan) opgelegd krijgen.

Heffingsrente en boete betalen

Als u te weinig btw aangeeft, zal heffingsrente worden berekend en zal u ook een boete gaan betalen:

  • Stuurt u het suppletieformulier binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen? Dan betaalt u geen heffingsrente. Wel kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen.
  • Stuurt u geen suppletieformulier, terwijl u te weinig btw hebt aangegeven? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Deze is meestal hoger dan een verzuimboete.

Kleine BTW- correcties

Om de administratieve lasten te beperken mag je als btw-ondernemer kleine btw-correcties ook verwerken in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Onder een kleine correctie wordt in deze verstaan een btw- correctie tot per saldo € 1.000 te betalen of te ontvangen. U hoeft dan geen aparte suppletie in te dienen. Bij correcties in de reguliere aangifte wordt geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie ontvangen, derhalve ook geen rente of boete.

Send this to a friend