Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-04-2014

Btw-correctie privégebruik auto

Btw-correctie privégebruik auto

De Btw-richtlijn stelt het privégebruik van een auto van de zaak gelijk met een dienst onder bezwarende titel. De maatstaf van heffing is het bedrag van de voor de dienst gemaakte kosten waarop omzetbelasting drukt. Over dat bedrag moet omzetbelasting worden betaald. Nederland biedt naast deze regeling de mogelijkheid om te kiezen voor een forfaitaire regeling. Volgens deze regeling moet voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs inclusief btw worden afgedragen. Deze sinds 1 juli 2012 geldende regeling is in een aantal procedures door de rechtbank beoordeeld. In een van deze procedures kwamen de volgende vragen aan de orde:
 

  • is de forfaitaire regeling in strijd met het recht van de Europese Unie?
  • moet de BPM bij de forfaitaire berekening buiten beschouwing blijven?
  • is de forfaitaire correctie van 2,7% te hoog?

Volgens de rechtbank heeft strijdigheid van de forfaitaire regeling met de Btw-richtlijn geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit waarin de regeling is opgenomen. Een ondernemer die bezwaar heeft tegen het met gebruikmaking van de forfaitaire regeling berekende bedrag aan omzetbelasting zal aannemelijk moeten maken dat hij meer omzetbelasting heeft voldaan dan op basis van de Btw-richtlijn verschuldigd zou zijn. In dit geval had de inspecteur na bezwaar een teruggaaf van omzetbelasting verleend overeenkomstig de door de BTW-richtlijn voorgeschreven berekeningswijze. De forfaitaire regeling was daardoor niet langer van toepassing. Om die reden kwam de rechtbank niet toe aan de beantwoording van de tweede en de derde vraag.

Lees hier onze artikelen: Correctie btw privégebruik auto na 1 juli 2011 en Schending neutraliteitsbeginsel?

Send this to a friend