Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-07-2013

Brief belastingdienst inzake bezwaar crisisheffing

Brief belastingdienst inzake bezwaar crisisheffing

Belastingdienst stuurt brieven over regeling afdoening bezwaren crisisheffing

Als er bezwaar is gemaakt tegen de crisisheffing in de loonheffing dan kunt u hierover binnenkort een brief van de belastingdienst verwachten. De Belastingdienst was van plan de brieven, inzake de afhandeling van het bezwaarschrift, medio juli 2013 te sturen. De Belastingdienst echter laten weten dat de brieven pas de komende weken worden verstuurd.

Twee soorten brieven
Afhankelijk van de argumenten die zijn aangevoerd in het bezwaar, stuurt de Belastingdienst twee verschillende brieven met een vaststellingsovereenkomst. In de brieven wordt er een regeling aangeboden voor de afdoening van het bezwaar. Op basis van deze regeling kan, onder strikte voorwaarden, worden aangesloten bij enkele nog op te starten proefprocedures. Als er wordt aangesloten bij de regeling dan worden de bezwaren van deze groep vervolgens afgedaan conform de uitkomsten van deze proefprocedures. Tevens vervalt het recht van het instellen van beroep.

De brief van de belastingdienst die verstuurd wordt hangt af van de motivatie in het bezwaarschrift:

  • De crisisheffing kan niet worden geheven van gewezen inhoudingsplichtigen, omdat in artikel 1 Wet op de loonbelasting 1965 alleen wordt gesproken van de “inhoudingsplichtige” en niet van de “gewezen inhoudingsplichtige”;
  • De crisisheffing kan niet worden geheven, omdat met de bepaling van artikel 10f, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 de delegatiebevoegdheid van artikel 32bd, derde lid Wet op de loonbelasting 1965 is overschreden;
  • De crisisheffing kan niet worden geheven van gewezen inhoudingsplichtigen, vanwege terugwerkende kracht die in strijd is met artikel 1, eerste Protocol EVRM (Categorie II, Strijd met artikel 1, eerste Protocol EVRM).

Verificatie
Als u gebruik wilt maken van de regeling, let dan op dat de belastingdienst de juiste versie van de brief met vaststellingsovereenkomst heeft gestuurd. Als de verstuurde brief een vaststellingsovereenkomst heeft waarin bovengenoemde argumenten ontbreken terwijl daar wel een beroep op wordt gedaan dan kunt u de Belastingdienst vragen om de andere versie.

Voorwaarden
Een van de voorwaarden van de regeling is, dat er niet meer de stelling wordt ingenomen dat de crisisheffing een ‘individuele en buitensporige last’ vormt. Bent u nog steeds van mening dat dit wel het geval is, dan ligt het niet voor de hand om gebruik te maken van de regeling. Er zal dan individueel geprocedeerd moete worden over de crisisheffing. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Er zal dus een afweging gedaan moeten worden om de kosten van zo’n procedure af te zetten tegen het financiële belang van de crisisheffing.

Indien u van mening bent dat de crisisheffing geen ‘individuele en buitensporige last’ vormt en/of u bent niet bereid om individueel te procederen, dan kunt gebruik maken van de regeling. Hiermee worden de kosten van een individuele procedure bespaart.

Reactietermijn
De reactietermijn op het voorstel van de belastingdienst is drie weken. Houd hiermee rekening mocht u de komende periode met vakantie gaan

Bron: RB, Belastingdienst

Send this to a friend