Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

17-08-2011

Box 3 tijdsevenredige toerekening

Box 3 tijdsevenredige toerekening

Nadere toelichting op box 3-berekening buitenlands belastingplichtigen

De Belastingdienst heeft met het ministerie van Financiën afgesproken dat in de wetgeving (voor buitenlandse belastingplicht) wordt opgenomen dat het voordeel uit sparen en beleggen (per bezitting) wordt herleid. Er is nu meer duidelijkheid over de berekening en toepassing van de box 3-vrijstellingen.
De Belastingdienst heeft met het ministerie van Financiën afgesproken dat in de wetgeving (voor buitenlandse belastingplicht) wordt opgenomen dat het voordeel uit sparen en beleggen (per bezitting) wordt herleid. De buitenlandse belastingplichtige moet de rendementsgrondslag (bezitting minus schuld) herleiden en hierop het volledige forfaitaire rendementspercentage van 4% toepassen. De aanpassing is bedoeld om beter te kunnen omgaan met de problematiek van verkochte panden tijdens de buitenlandse periode, maar geldt ook als dergelijke verkopen niet aan de orde zijn.

De regeling/toestemming was opgenomen in een memo aan de softwareontwikkelaars. Aangezien er slechts voorbeelden waren opgenomen waarbij wijzigingen/verkopen plaatsvinden op de eerste dag van de maand en geen ficties speelden, formuleerden wij vier vraagpunten.
De Belastingdienst heeft na vragen van onze software-ontwikkelaars op 9 augustus 2011 meer duidelijkheid gegeven over de berekening en toepassing van de box 3-vrijstellingen. De door ons geschetste situatie waarin 90% van het wereldinkomen in Nederland wordt behaald is niet expliciet besproken, maar zal overeenkomen met het voorbeeld bij optering voor binnenlandse belastingplicht. De regeling wordt toegelicht met de volgende voorbeelden, waarbij moet worden opgemerkt dat het M-biljet (ter verdere verwarring) nog steeds vraagt naar de waarde per 1-1:

1. Immigratie naar Nederland op 12 september 2011. De rendementsgrondslag op 1-1-2011 bestaat alleen uit spaartegoeden ad € 600.000. In het M-biljet moet dan bij bezittingen in de binnenlandse periode worden aangegeven: bank en spaartegoeden € 600.000 x 3/12 = € 150.000. De periode in de maand september 2011 mag dus worden verwaarloosd.

2. Emigratie uit Nederland op 12 september 2011. De rendementsgrondslag op 1-1-2011 bestaat alleen uit spaartegoeden ad € 600.000. In het M-biljet moet dan bij bezittingen in de binnenlandse periode worden aangegeven: bank- en spaartegoeden € 600.000 x 8/12 = € 400.000. De periode in de maand september 2011 mag worden verwaarloosd.

3. Immigratie naar Nederland per 12 september 2011 met keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Op 1 januari 2011 moet het volledige bedrag van de bank en spaartegoeden worden aangeven, namelijk € 600.000. Bij de vraag inkomsten waarover Nederland geen inkomstenbelasting mag heffen (alleen voor de buitenlandse periode), vult belastingplichtige 9/12 x € 600.000 = € 450.000 in. Per saldo heft Nederland dan weer over € 150.000.

4. Het heffingvrij vermogen wordt ook naar tijdsgelang verminderd. In het voorbeeld van immigratie naar Nederland op 12 september bedraagt het heffingvrij vermogen € 20.785 x 3/12 = € 5.196. Bij keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige hoeft het heffingvrijvermogen niet tijdsevenredig te worden verminderd.

Bron: fiscaaltoaal

Send this to a friend