Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-01-2014

Boetebeding naast recht op schadevergoeding

Boetebeding naast recht op schadevergoeding

Een arbeidsovereenkomst bevatte een geheimhoudingsbeding met een boetebepaling. Nadat de kantonrechter had geconstateerd dat een werknemer het geheimhoudingsbeding had geschonden, oordeelde hij in zijn tussenvonnis dat de werknemer de boete niet hoefde te betalen omdat het boetebeding nietig was. Dat kwam omdat naast de boete ook schadevergoeding kon worden gevorderd. De werkgever betoogde in het vervolg van de procedure dat het boetebeding niet nietig was, omdat hij de keuze had tussen het opeisen van de boete en het vorderen van een schadevergoeding. Bij nader inzien constateerde de kantonrechter dat het boetebeding inderdaad niet nietig was. Het recht op schadevergoeding bestond namelijk slechts voor zover de schade meer bedroeg dan het boetebedrag. Dit betekent dat de boete moet worden gezien als een gefixeerde schadevergoeding die ongeacht de werkelijke schade verschuldigd is.

Vervolgens moest de rechter bepalen hoe hoog de verschuldigde boete was. De werkgever ging uit van de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst als eerste moment waarop het geheimhoudingsbeding werd geschonden. Dat liep volgens de werkgever door tot de dag van de dagvaarding in deze procedure. Wat de werkelijk geleden schade was, kon de werkgever niet aangeven. De kantonrechter vond een boete van € 2.500 volstaan. Dat was beduidend minder dan de boete volgens de arbeidsovereenkomst. Die zou uitkomen volgens de vordering van de werkgever op 373 dagen maal € 454.

Send this to a friend