Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-06-2013

Bloembollentransacties in box 3

Bloembollentransacties in box 3

Bloembollentransacties in de belastingsfeer
Twee broers investeerden samen ongeveer € 11 miljoen in bloembollentransacties. De transacties bestonden uit het afsluiten van aan- en verkoopovereenkomsten en van teeltcontracten. Korte tijd nadat het geld was overgemaakt aan de bemiddelaar bij deze transacties ging deze laatste failliet. Er hadden aankopen plaatsgevonden tegen veel hogere bedragen dan was toegezegd, terwijl geen verkoopcontracten waren gesloten. De broers werden door de telers aangesproken voor de betaling van de overeengekomen vergoedingen. De investering leidde tot een flink verlies, wat door de broers in hun aangifte inkomstenbelasting werd verwerkt als een verlies uit onderneming. De inspecteur accepteerde deze verliezen niet.

Hof Leeuwarden oordeelde vervolgens dat geen sprake was van een bron van inkomen vanwege het ontbreken van een objectieve voordeelverwachting. Het hof vond niet aannemelijk dat op het moment van aankoop van de bloembollen kon worden verwacht dat de bloembollen met winst konden worden verkocht. Daarom was het verlies niet aftrekbaar in box 1.

Verwachting voordeel
Volgens de Hoge Raad moet de verwachting van een te behalen voordeel worden beoordeeld aan de hand van de voorgenomen transacties en moet geen rekening gehouden worden met het als gevolg van fraude van de bemiddelaar niet uitvoeren van die voorgenomen transacties. Het bestaan van een te verwachten voordeel maakt echter nog niet dat sprake is van winst uit onderneming. Uit de stukken van het geding bleek dat de investering normaal, actief vermogensbeheer niet te boven ging. Daarom was sprake van een belegging in box 3. Het daarmee geleden verlies kon niet ten laste van het inkomen in box 1 komen.

Send this to a friend