Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

31-05-2014

Bijdrage rechtshulpverlening is belast

Bijdrage rechtshulpverlening is belast

Op grond van de Wet op de rechtsbijstand verstrekt de raad voor rechtsbijstand aan rechtsbijstandverleners een bijdrage voor verleende gesubsidieerde rechtsbijstand. De bijdrage is het product van het basisbedrag en het aantal punten voor de soort procedure. De bijdrage wordt verminderd met de eigen bijdrage van de rechtzoekende. De eigen bijdrage is afhankelijk van de draagkracht van de rechtzoekende en van de aard van de procedure.

Voor de omzetbelasting moet de bijdrage worden aangemerkt als tegenprestatie voor door de rechtsbijstandverlener verrichte diensten onder bezwarende titel. Er bestaat een rechtsbetrekking tussen degene die de dienst verricht en degene die de dienst ontvangt. De door de dienstverrichter ontvangen vergoeding vormt de werkelijke tegenwaarde voor de aan de ontvanger verleende dienst. Het feit dat een derde en niet de ontvanger van de dienst de vergoeding aan de dienstverrichter betaalt, doet daaraan niet af.

Send this to a friend