Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

31-01-2012

Bezwaar BTW 2011 tijdig indienen

Bezwaar BTW 2011 tijdig indienen

Eenvoudige regeling bezwaar privégebruik auto 2011

Bezwaar
Zoals eerder opgenomen in de fiscale nieuwsflits is het van belang dat een ondernemer bezwaar maakt tegen de afdracht van omzetbelasting over het privé gebruik van de auto van de ondernemer zelf, maar ook van de bijtelling van de auto's van de werknemers. Voor ons als belastingadvieskantoor is er door de grote hoeveelheid bezwaarschriften een centrale afspraak gemaakt omtrent de behandeling en afdoening van de betreffende bezwaren. Instappen in een dergelijke centrale regeling kan zijn vruchten afwerpen. Formeel is van belang dat binnen 6 weken na de indiening van de afsluitende aangifte over 2011 bezwaar wordt gemaakt tegen betreffende afdracht (of de te lage teruggave).

Afspraken
Het Ministerie van Financiën/Belastingdienst en de diverse brancheorganisaties hebben op een constructieve manier gesproken over een soepeler regeling voor het collectief indienen van bezwaren tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de auto. De afgesproken regeling houdt in dat de gemachtigde middels één brief (met zijn beconnummer en contactgegevens) bezwaar kan maken tegen de voldoening van de btw ter zake van het privégebruik auto op aangifte

Afwijkende boekjaren
Ten aanzien van belastingplichtigen met een boekjaar dat afwijkt van het kalenderjaar, heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat de btw-heffing over het privégebruik voor het tweede halfjaar van 2011 niet in het laatste tijdvak van het kalenderjaar 2011, maar in het laatste tijdvak van het boekjaar mag worden voldaan. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de btw-ondernemer zich niet beroept op het feit dat de heffing over het privégebruik over een onjuist tijdvak is voldaan.

Afdoening bezwaar na uitspraak op procedure
Mocht de rechter oordelen dat de bezwaarschriften niet-ontvankelijk zijn, omdat niet per belastingplichtige één bezwaarschrift is ingediend, dan zal ambtshalve tegemoet gekomen worden aan de bezwaren, mits de Hoge Raad de belastingplichtige in de proefprocedure(s) in het gelijk stelt en de bezwaren op alle andere punten wel ontvankelijk zijn. Er wordt onderzocht of ook voor cliënten die in het laatste tijdvak van 2011 een recht hebben op teruggaaf (prematuur) bezwaar conform de eenvoudige regeling mag worden ingediend.

Tot slot zijn in het overleg de punten besproken waarover op grond van het thans geldende beleid onduidelijkheid bestaat. Het Ministerie van Financiën heeft toegezegd de vraagpunten te verzamelen en deze vragen z.s.m. door middel van een vraag- en antwoordbesluit te beantwoorden.

Send this to a friend