Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-10-2013

Bewijslast inspecteur bij gebruikelijk loon brutering

Bewijslast inspecteur bij gebruikelijk loon brutering

Inspecteur moet bewijs leveren brutering gebruikelijk loon.

In hoger beroep oordeelt Hof ’s-Hertogenbosch, evenals rechtbank Breda, dat de naheffingsaanslagen over 2006 en 2007 geacht worden reguliere naheffingen te zijn geweest die op de dga’s konden worden verhaald en dat de desbetreffende correcties dus terecht zijn berekend naar het enkelvoudige tarief. De inspecteur stelt weliswaar dat X bv de verschuldigde belasting in 2010 voor haar rekening heeft genomen, doch onderbouwt dit op geen enkele wijze.

Casus
Belanghebbende, X bv, heeft twee dga’s. In 2010 constateert de inspecteur dat er voor deze dga’s door X bv te weinig loonheffing is afgedragen. De naheffingen over 2005, 2006 en 2007 staan inmiddels onherroepelijk vast. In geschil is de naheffingsaanslag over 2010. Volgens de inspecteur is de brutering van de correcties privégebruik auto hierin ten onrechte meegenomen. De brutering van de correctie privégebruik zat namelijk reeds verwerkt in de naheffing van 2006 en 2007. De inspecteur beroept zich echter op interne compensatie van € 2.727 omdat de correcties gebruikelijk loon van 2006 en 2007 zijn berekend tegen het enkelvoudige tarief. X bv zou de belasting van deze correcties pas in 2010 voor haar rekening hebben genomen. Rechtbank Breda oordeelt dat de inspecteur dit laatste niet aannemelijk maakt, aangezien hij verder in dit opzicht in het geheel niets heeft gesteld. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hoger beroep
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslagen over 2006 en 2007 geacht worden reguliere naheffingen te zijn geweest die op de dga’s konden worden verhaald. De desbetreffende correcties zijn dus terecht zijn berekend naar het enkelvoudige tarief. In eerste aanleg is er door X bv alsnog het verzoek gedaan om het gebruikelijk loon van de dga’s niet aan te merken als eindheffingsbestanddelen. Bovendien is het aannemelijk dat de mogelijkheid van verhaal op de dga’s niet ontbreekt c.q. ontbroken heeft. De stelling van de  inspecteur dat X bv de verschuldigde belasting in 2010 voor haar rekening heeft genomen wordt door de Inspecteur op geen enkele wijze onderbouwt. Zijn hoger beroep is dus ongegrond.

Heeft u als DGA vragen over gebruikelijk loon? Zit u als DGA in een soortgelijke situatie? Onze belastingadviseurs uit Amsterdam kunnen u adviseren!

Bron: Taxlive.nl

Send this to a friend