Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

17-05-2012

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid, maak tijdig melding
Teruglopende economie, verslechterende financiele omstandigheden; reden te meer om goed na te denken over de gevolgen van echt slecht weer bij uw onderneming. Als bestuurder wilt u uiteraard voorkomen dat de Belastingdienst u aansprakelijk stelt voor de niet betaalde belastingen van uw bv.

U verkleint het risico al behoorlijk als u tijdig de betalingsonmacht meldt. Bestuurders van (onder meer) een nv of bv kunnen op grond van de bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van hun onderneming. Hierbij speelt de melding van de betalingsonmacht een grote rol. Het is van belang om bij de ontvanger van de Belastingdienst ‘onverwijld’ te melden dat uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Dit betekent dat u de melding moet indienen binnen twee weken nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten zijn. Als de melding voldoet aan de voorwaarden is het aan de Belastingdienst om te bewijzen dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, om u aansprakelijk te kunnen stellen. Onlangs oordeelde de Hoge Raad overigens dat een melding niet helpt in het geval er opzettelijk een onjuiste aangifte is gedaan. Raadpleeg ons gerust voor meer informatie over hoe u aansprakelijkheden kunt voorkomen. Ons belastingadvieskantoor in Amsterdam

Verkeert uw bv in zwaar weer? Meld betalingsonmacht, ook al is het uw eer te na.

Send this to a friend