Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

18-02-2014

Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten

Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap moet betalen. Als de vennootschap niet kan betalen, moet daarvan melding gedaan worden bij de Ontvanger. Wordt de melding niet tijdig gedaan, dan kan de Ontvanger de bestuurder aansprakelijk stellen, uitgaande van het vermoeden dat de niet-betaling is te wijten aan onbehoorlijk bestuur.

Een BV nam in haar jaarrekeningen over de jaren 2007, 2008 en 2009 steeds een bedrag op voor verschuldigde en niet afgedragen loonheffing. Er was geen aangifte gedaan omdat de Belastingdienst nog geen loonbelastingnummer had toegekend en geen aangiftebiljetten had uitgereikt. Er werden naheffingsaanslagen opgelegd die niet werden betaald. Vervolgens werden de bestuurders aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde naheffingsaanslagen. Het niet toekennen van een loonbelastingnummer en het niet uitreiken van aangiftebiljetten heft volgens Hof Amsterdam de verplichting tot tijdige afdracht van loonbelasting niet op. Ook de verplichting om melding van betalingsonmacht te doen vervalt daardoor niet. Naar het oordeel van het hof heeft de Ontvanger de bestuurders terecht aansprakelijk gesteld.

Send this to a friend