Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

05-11-2014

Beroepschrift termijnoverschrijding

Beroepschrift termijnoverschrijding

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na die van dagtekening van een uitspraak op bezwaar. Een beroepschrift is tijdig ingediend wanneer het voor het einde van de termijn is gepost en niet later dan een week na afloop daarvan is ontvangen.

Casus
Een uitspraak op bezwaar was gedagtekend 14 maart 2013. De beroepstermijn liep van 15 maart 2013 tot 26 april 2013. Wanneer het beroepschrift uiterlijk op 26 april 2013 was gepost en niet later dan 3 mei 2013 door de rechtbank was ontvangen, zou het tijdig zijn ingediend. De rechtbank ontving het beroepschrift niet eerder dan op 12 juni 2013.
Te late indiening leidt in beginsel tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroepschrift. Er geldt een uitzondering voor het geval waarin de indiener niet in verzuim is geweest.

De gemachtigde had op 27 april 2013 een ingebrekestelling wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar verstuurd. Tegen twee andere uitspraken die op dezelfde dag naar de gemachtigde waren gezonden was beroep ingesteld. De rechtbank vond de verklaring van de gemachtigde dat hij de uitspraak op bezwaar niet had ontvangen geloofwaardig. De termijnoverschrijding zou verschoonbaar zijn geweest als het beroepschrift zo spoedig mogelijk nadat het bestaan van de uitspraak op bezwaar kenbaar was geworden was ingesteld. Daarvoor geldt in het algemeen een periode van twee weken. Een kopie van de uitspraak op bezwaar is op 8 mei 2013 verzonden. Het beroepschrift is meer dan vier weken na de verzending van de kopie van de uitspraak ingediend.

De rechtbank vond de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Hof Amsterdam heeft het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.

Send this to a friend