Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

17-04-2013

Berekening erfbelasting bij getrapte verkrijging

Berekening erfbelasting bij getrapte verkrijging

Erfbelasting
Over de waarde van wat iemand erfrechtelijk verkrijgt moet hij erfbelasting betalen. De belasting wordt geheven over de totale waarde van de verkrijging uit één nalatenschap verminderd met een eventuele vrijstelling.

Meerdere momenten van verkrijging
Het komt voor dat iemand op verschillende momenten iets verkrijgt uit dezelfde nalatenschap. In een dergelijk geval moeten de eerdere en de latere verkrijging bij elkaar worden opgeteld. Een vrijstelling kan maar eenmaal worden toegepast. Bij de tweede verkrijging wordt berekend hoeveel belasting op dat moment verschuldigd zou zijn over het totaal. Daarbij worden de tarieven en vrijstellingen gehanteerd die op dat moment gelden. Deze berekening mag niet tot gevolg hebben dat bij de tweede verkrijging nogmaals belasting wordt geheven over de eerste verkrijging.

Wettelijke bepaling
De Successiewet bevat geen voorschriften voor de manier waarop dat moet gebeuren. De Hoge Raad vindt voor de hand liggen dat de belasting over de tweede verkrijging wordt berekend door de belasting over de totale verkrijging te vermenigvuldigen met de nadere verkrijging gedeeld door de totale verkrijging. In deze vermenigvuldigingsfactor wordt voor beide verkrijgingen uitgegaan van het bedrag voor aftrek van eventuele vrijstellingen.

Send this to a friend