Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-11-2010

Bent u klaar voor de werkkostenregeling?

Bent u klaar voor de werkkostenregeling?

De grootste verandering waar werkgevers vanaf 1 januari 2011 mee te maken krijgen, is de komst van de werkkostenregeling. De details van deze regeling worden steeds duidelijker nu de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 is gepubliceerd. Wat gaat er zoal veranderen als u kiest voor toepassing van de werkkostenregeling?

Een verbetering geldt voor de consumpties die onder werktijd worden genuttigd. Ook consumpties na het werk worden straks belastingvrij. Voorwaarde is wel dat ze op de werkplek worden verstrekt. Daarnaast komt er geen verschil meer in de aard van de maaltijd. Het genot van een maaltijd op de werkplek, ongeacht het karakter, is vastgesteld op een waarde van € 2,90. Dit forfait geldt voor alle soorten maaltijden, zoals ontbijt, lunch of diner.

Communicatiemiddelen
Computers en mobiele telefoons blijven belastingvrij als ze ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Het is dan belangrijk dat de werkgever eigenaar blijft. Vergoedingen voor en verstrekkingen van computers of mobiele telefoons zijn belast loon. Voor de computer blijft de voorwaarde gelden dat het zakelijk gebruik ten minste 90% moet zijn. Bovendien moeten ze deels of helemaal op de werkplek worden gebruikt. Mobiele telefoons (waaronder smartphones) en abonnementen zijn belastingvrij als het zakelijk gebruik meer dan 10% bedraagt.

Werkkleding en vakliteratuur
In het Belastingplan 2011 heeft de toen demissionaire minister van Financiën op verzoek van de praktijk nog enkele wijzigingen voorgesteld in de nieuwe werkkostenregeling. Daarbij is voorgesteld de regeling voor werkkleding aan te passen zodat kleding met een logo van ten minste 70 cm2 alsnog op nihil kan worden gewaardeerd. Dit was in de voorgestelde regeling eerder niet de bedoeling. Vakliteratuur wordt onder een gerichte vrijstelling gebracht. Uw adviseur kan u meer vertellen over de nieuwe werkkostenregeling.

Inschrijvingskosten voor beroepsregisters
Ook is in het Belastingplan 2011 voorgesteld de vergoeding van inschrijvingskosten voor beroepsregisters vrij te stellen. De reikwijdte van deze vrijstelling is in de parlementaire behandeling duidelijk geworden naar aanleiding van een verzoek om toelichting van de beroepsorganisatie voor belastingadviseurs, het Register Belastingadviseurs (RB). De vrijstelling geldt zowel voor de inschrijving in de wettelijke beroepsregisters (bijvoorbeeld de registers voor medici (BIG-register), advocaten, notarissen en accountants) als voor andere beroepsregisters, op grond waarvan de beroepsbeoefenaar in de praktijk een keurmerk heeft. Onder deze laatste registers valt bijvoorbeeld het RB.

Arbeidsrechtelijke gevolgen
De invoering van de werkkostenregeling heeft niet alleen fiscale aspecten doch kunnen ook arbeidsrechtelijke gevolgen met zich meebrengen. Stem deze arbeidsrechtelijke aspecten af met uw personeel en raadpleeg een ter zake kundige advocaat.

Wel of geen werkkostenregeling? Maak uw keuze
In 2011, 2012 en 2013 geldt een overgangsperiode waarin de keuze vrijstaat om de huidige regels voor kostenvergoedingen en verstrekkingen toe te passen of over te stappen naar de werkkostenregeling. Heeft u inmiddels goed voor ogen of het binnen uw organisatie aantrekkelijker is volgend jaar over te gaan naar de werkkostenregeling of de huidige regels toe te blijven passen? De overstap naar de werkkostenregeling kan bijvoorbeeld fiscaal gunstig zijn voor werkgevers met weinig vergoedingen en verstrekkingen in het algemene forfait. Let op: de arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast aan de werkkostenregeling. Dit is vaak niet mogelijk zonder aanpassing van de CAO of voorafgaand overleg met werknemers. Ook dienen de financiële en de salarisadministratie op elkaar te zijn afgestemd. Vraag uw adviseur naar meer informatie en maak voor het einde van het jaar een keuze.

Send this to a friend