Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

30-03-2014

Beleidsbesluit toepassing investeringsaftrek

Beleidsbesluit toepassing investeringsaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met standpunten over de investeringsaftrek geactualiseerd. De vorige versie van het besluit dateert van 2009. Het besluit bevat een aantal versoepelingen in het beleid met betrekking tot milieuvriendelijke voertuigen, bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst staan, de vervanging van asbesthoudende daken en gevallen waarin te laat is gekozen voor investeringsaftrek.

Om in aanmerking te komen voor EIA of MIA mag een bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Milieuvriendelijke voertuigen die als demonstratiemodel zijn gebruikt komen daardoor niet in aanmerking voor MIA of VAMIL. Goedgekeurd is dat voor milieuvriendelijke voertuigen die op de milieulijst staan wordt aangesloten bij de omzetbelasting. Een voertuig geldt daardoor als nieuw tot maximaal zes maanden na eerste ingebruikneming of tot 6.000 kilometer.

Het is onder voorwaarden mogelijk investeringsaftrek te verkrijgen voor voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst stonden. Het moet dan gaan om de ontwikkeling in eigen bedrijf van een bedrijfsmiddel dat later alsnog op de lijst wordt opgenomen.

De vervanging van asbesthoudende daken mag onder voorwaarden geheel als investering worden beschouwd. Er hoeft geen splitsing te worden aangebracht in onderhoud en verbetering. De totale uitgave mag als investering worden aangemerkt. Daardoor bestaat niet alleen recht op MIA, maar ook op KIA. Wel moet de gehele dakvervanging ook voor de winstbepaling worden aangemerkt als investering. De onderhoudscomponent mag niet ineens ten laste van de winst worden gebracht.

Het komt voor dat aan alle voorwaarden voor de toepassing van de kleinschaligheids-, energie- of milieu-investeringsaftrek wordt voldaan, maar dat is verzuimd een keuze daarvoor te maken bij de aangifte. De bestaande versoepeling voor de EIA en de MIA is vereenvoudigd en uitgebreid met de KIA.

Send this to a friend