Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

17-09-2014

Belastingplan 2015: spektakel blijft uit!

Belastingplan 2015: spektakel blijft uit!

Het Belastingplan 2015 is een opsomming van maatregelen die de lastenverlichting op arbeid moeten stimuleren. Nu een dag later mag je toch betwijfelen of dit nu de verwachte spectaculaire maatregelen zijn waarop werd gehoopt. De maatregelen uit het belastingplan 2015 puntsgewijs als volgt

Inkomstenbelasting

 • Het tarief voor de 1e schijf 36,5% ( een verhoging met 0,25 %). De tarieven van de overige belastingschijven blijven gelijk aan 2014.
   
 • De (forse) verhoging van de afbouwgrens van de arbeidskorting. In totaal voordeel voor tot afgerond € 500 per jaar.
   
 • Afbouw van de algemene heffingskorting. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Maar in het Belastingplan 2014 was een forse plus van de algemene heffingskorting ingebouwd en is per saldo de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 in 2015 alsnog hoger dan in 2014.
   
 • De maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden bij verkoop van een eigen woning wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
   
 • Het tijdvak waarin huiseigenaren die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente, wordt nu definitief verlengd van 2 naar 3 jaar.
   
 • Voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest, is het mogelijk om hypotheekrenteaftrek te realiseren.

Loonbelasting

 • De werkkostenregeling wordt in aangepaste vorm nu eindelijk na jaren definitief ingevoerd. Veel details moeten nog bekend gemaakt worden in aparte maatregelen. Hiermee gaat het systeem van de vertrouwde regeling voor verstrekkingen en vergoedingen op de schop.
   
 • De gebruikelijk loonregeling wordt gewijzigd voor de DGA, alle bestaande afspraken zullen worden omgezet.

BPM

 • Het gebruik van taxatierapporten voor de bpm bij import van gebruikte auto's wordt beperkt. Taxatierapporten worden vanaf volgend jaar enkel nog gebruikt voor schadeauto's en auto's die zelden in Nederland voorkomen. Voor alle andere auto's wordt de waarde bepaald aan de hand van een forfaitaire tabel of op basis van een algemeen toegepaste koerslijst.

Omzetbelasting

 • Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt met een half jaar verlengd en zal daarmee gelden tot 1 juli 2015.

Onderdeel van het belastingplan 2015 zijn ook maatregelen die eerst in 2016 zullen ingaan, met name de ouderen moeten het hier ontgelden.

Maatregelen 2016

 • De afschaffing van de ouderentoeslag in box 3.
   
 • De verlaging van de ouderenkorting met € 83.
   
 • Voertuigen van meer dan 3.500 kilo, waarvan de cabine die bestemd is voor personen, groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, vallen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's en zijn bij aanschaf belast met bpm.
Send this to a friend