Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-11-2013

Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer

Belastingplan 2014 c.s. door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft tijdens de plenaire vergadering van 19 november 2013 de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, overige fiscale maatregelen 2014, aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Er is een aantal amendementen ingediend, waarvan het merendeel is verworpen. De volgende amendementen zijn aangenomen:

Belastingplan 2014
Er is een amendement aangenomen waardoor ook schenkingen voor de aflossing van restschulden, die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012, in aanmerking komen voor de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Ter compensatie wordt in 2014 de grens tussen de tariefschijven in de Successiewet 1956 met € 3.000 verlaagd. Dat betekent dat de grens in 2014 wordt verlaagd tot € 115.254.

Aangenomen is een amendement over het bieden van lange termijn investeringszekerheid aan de leden van een coöperatie die van de belastingkorting in de energiebelasting gebruik maken.

Ook is een amendement aangenomen over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting. Het amendement maakt mogelijk om bij ministeriële regeling aparte categorieën van gevaarlijke afvalstoffen vast te stellen waarvoor een verlaagd tarief geldt of die worden vrijgesteld.

Overige fiscale maatregelen
Aangenomen is een amendement dat meer specifiek moet worden aangegeven in welke gevallen intrekking van de ANBI-status passend is.

Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
In het wetsvoorstel wordt voor de toeslagen het overtredersbegrip uitgebreid met de doen pleger, de uitlokker en de medeplichtige. Het aangenomen amendement zorgt ervoor dat het uitgebreide overtredersbegrip ook in de fiscaliteit geldt.

Lees hier ons laatste artikel m.b.t. het Belastingplan 2014.

Voor al uw vragen kunt u uw belastingadviseur raadplegen.

Send this to a friend