Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-09-2011

Belastingplan 2012 Omzetbelasting/Accijns

Belastingplan 2012 Omzetbelasting/Accijns

In het belastingplan 2012 zijn de volgende veranderingen voor de Omzetbelasting en Accijns voorgesteld 

Delegatiebevoegdheid listinggrens
Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid van een kwartaallisting door ondernemers die intracommunautaire goederen leveren en hanteert daarbij een grens van € 100.000. De grens voor de kwartaallisting wordt niet langer in de Wet OB opgenomen, maar voortaan bij ministeriële regeling vastgesteld.

Vereenvoudiging bij nummerverwerving
Bij toepassing van een vereenvoudigde ABC-levering wordt voortaan afgezien van de heffing van btw terzake van de nummerverwerving. Als de vereenvoudigde ABC-regeling van toepassing is en de Nederlandse ondernemer onder zijn Nederlandse btw-identificatienummer een intracommunautaire verwerving in een andere lidstaat verricht, is geen sprake van een nummerverwerving in Nederland.

Invoering blanco accijnszegels
Per 1 juni 2012 wordt het heffingssysteem van de tabaksaccijns gewijzigd. Er wordt een overstap gemaakt van betaling van het accijns- en omzetbelastingbedrag dat de zegels vertegenwoordigen bij de aanvraag van de accijnszegels (met een vaste krediettermijn) naar een systeem van verschuldigdheid van de accijns en omzetbelasting bij uitslag tot verbruik. Daarnaast wordt een systeem van blanco accijnszegels ingevoerd, waarmee op grond van een beleidsbesluit in 2009 al een pilot van start was gegaan.

Binnenlandse commerciële vluchten
De vrijstelling respectievelijk de teruggaaf van accijns voor motorbrandstoffen ten behoeve van luchtvaartuigen, anders dan voor plezierluchtvaart, geldt met ingang van 1 januari 2012 ook weer voor binnenlandse vluchten.

Eén bankrekeningnummer
Teruggaven inkomstenbelasting, BTW, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en toeslagen worden voortaan alleen nog uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de belanghebbende. Voor alle uitbetalingen – met uitzondering van teruggaven btw – moet éénzelfde bankrekeningnummer worden gebruikt.

Bron: Register Belastingadviseurs

Send this to a friend