Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-12-2012

Auto en fiscus

Auto en fiscus

Auto en fiscus

In de aanloop naar de jaarwisseling komen er een aantal wjizigingen aan de orde welke betrekking hebben op het gebruik van auto's en de fiscale gevolgen ervan. We noemen een aantal highlights van de betreffende heilige koe maatregelen.

Aanscherping CO2-uitstootgrenzen voor bijtelling auto van de zaak
Houdt u er rekening mee dat de CO2-uitstootgrenzen voor de bijtelling voor het privégebruik van de door u ter beschikking gestelde (bestel)auto van de zaak vanaf 2013 opnieuw worden aangescherpt. De bijtelling bedraagt 0%, 14%, 20% of 25% van de catalogusprijs.

Let op: er geldt een overgangsregeling naar aanleiding van de vorige aanscherping van de CO2-grenzen per 1 juli 2012. Daarbij is vooral de datum van de eerste tenaamstelling van de auto van belang. Is dat vóór 1 juli 2012, dan blijft de (lagere) bijtelling gelden, mits de bestuurder of de eigenaar van de auto hetzelfde blijft. Dateert de eerste tenaamstelling van 1 juli 2012 of later, dan duurt de (lagere) bijtelling nog 60 maanden voort, te beginnen op de eerste van de maand die volgt op de datum van de eerste tenaamstelling. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regels.

Verschillende regelingen om bijtelling voor bestelauto te voorkomen
Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Hiervoor gelden voor u als werkgever en soms ook voor de werknemer verschillende voorwaarden. Neem de volgende voorwaarden in acht.

1.Maximaal 500 privékilometers: in dat geval geldt een vereenvoudigde rittenadministratie voor bestelauto's. Zo hoeft de werknemer niet alle informatie per rit vast te leggen, als die informatie maar uit uw administratie blijkt (bijvoorbeeld de bezochte zakelijke adressen). U moet zo'n vereenvoudigde rittenadministratie wel schriftelijk zijn overeengekomen met uw werknemer(s), en ook dat geen privégebruik van de bestelauto tijdens werk- en lunchtijd is toegestaan en dat de werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie beschikbaar heeft.

2.Een ’verklaring uitsluitend zakelijk gebruik': u moet deze verklaring samen met de werknemer bij de Belastingdienst aanvragen. Hiermee wordt aangegeven dat de bestelauto uitsluitend voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Er mag dan geen enkele kilometer privé worden gereden, zodat een rittenregistratie niet nodig is vanaf het moment dat de inspecteur heeft aangegeven dat hij de verklaring heeft ontvangen.

3. De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen: het is aan te raden om met de Belastingdienst te overleggen of een bepaalde bestelauto onder deze categorie valt.

4. Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders: u bent als werkgever in dat geval wel € 300 per jaar aan loonbelasting verschuldigd.

5. Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen: U dient de naleving van dit verbod te controleren en administreren, bijvoorbeeld door de auto’s avonds op het bedrijfsterrein te laten stallen met inlevering van de sleutels. De vastlegging van het verbod moet bij de loonadministratie worden bewaard. Tevens moet u een passende sanctie opleggen als het verbod wordt overtreden.

Btw privégebruik auto
Met ingang van 1 juli 2011 is de regeling voor de btw-correctie privégebruik auto belangrijk gewijzigd. Vanaf dat moment wordt het privégebruik van een auto van de zaak voor de btw belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Het woon-werkverkeer wordt als privégebruik aangemerkt. Met ingang van 1 juli 2011 wordt niet langer de bijtelling voor de inkomsten- en loonbelasting als uitgangspunt genomen voor de bijtelling voor de btw. Het privégebruik auto is voor de btw vanaf 1 juli 2011 als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. Goedgekeurd wordt dat 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief btw en bpm) als correctie voor de btw in aanmerking wordt genomen. Als het werkelijke privégebruik lager is, mag de btw worden gecorrigeerd over dit lagere bedrag.

  • Als de werknemer een vergoeding betaalt aan de werkgever voor het ter beschikking stellen van de auto, moet de werkgever over die vergoeding 21% btw afdragen (tot 1 oktober 2012: 19%).
  • De nieuwe regeling voor btw-correctie privégebruik auto is op 1 juli 2011 in werking getreden en is een gevolg van rechtspraak waarbij werd aangevochten dat de btw-correctie moest worden berekend over het bijtellingspercentage van het privégebruik auto voor de inkomsten- en loonbelasting. Veel ondernemers hebben naar aanleiding van deze rechtspraak bezwaar gemaakt tegen de btw over het privégebruik auto. Als over 2011 bezwaar is gemaakt, hoeft dit voor 2012 niet opnieuw te gebeuren. De Belastingdienst behandelt het jaar 2012 in dat geval namelijk ambtshalve.
  • Maak bezwaar tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto 2012 als u dat nog niet eerder heeft gedaan of als u ervoor kiest voor 2012 toch afzonderlijk bezwaar te maken.

Bron: RB

 

 

Send this to a friend