Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-02-2013

Anticumulatie schenk- en overdrachtsbelasting

Anticumulatie schenk- en overdrachtsbelasting

Onroerend goed

Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is omzetbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Vindt binnen een zekere periode na een levering een volgende levering plaats van een onroerende zaak, dan is bij de tweede levering slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over het bedrag boven het bedrag waarover bij de eerste levering belasting is geheven.

 

Schenking en vrijstelling

Bij een schenking die hoger is dan het bedrag van de geldende vrijstelling moet schenkbelasting worden betaald. De overdrachtsbelasting en de schenkbelasting zijn beide van toepassing als een onroerende zaak wordt geschonken. Een bijzondere bepaling in de Successiewet beperkt de gevolgen van de samenloop van deze belastingen. De schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die over hetzelfde bedrag betaald is. In een procedure ging het over de vraag hoe beide samenloopbepalingen elkaar beïnvloeden.

 

De casus

Moeder liet een woning bouwen op eigen grond met de bedoeling om die woning aan haar dochter over te dragen. Ter zake van de nieuwbouw werd omzetbelasting in rekening gebracht. Omdat moeder de woning binnen 6 maanden aan haar dochter leverde, was de anticumulatiebepaling van de overdrachtsbelasting van toepassing. Daardoor werd alleen overdrachtsbelasting berekend over de koopsom minus het bedrag waarover eerder omzetbelasting was geheven. Per saldo werd 6% overdrachtsbelasting betaald over een bedrag van € 115.100. Het bedrag aan overdrachtsbelasting was € 6.906. Bij de levering van de woning schold moeder van de koopsom van € 400.000 een deel van € 95.000 kwijt. Over dit bedrag moest, na aftrek van de vrijstelling, € 8.349 schenkbelasting worden betaald.

 

Samenloop met de overdrachtsbelasting

De vraag was welk deel van de betaalde overdrachtsbelasting in mindering kwam op de schenkbelasting. De dochter vond dat de overdrachtsbelasting zo veel mogelijk moest worden toegerekend aan het geschonken deel van de koopsom. Dat zou leiden tot een zo groot mogelijke vermindering van de schenkbelasting. Die opvatting is volgens de Hoge Raad niet juist. De overdrachtsbelasting moet naar evenredigheid aan de waarde van de onroerende zaak worden toegerekend.

 

Send this to a friend