Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-03-2011

Anonieme tipgevers

Anonieme tipgevers

Er zijn toch altijd weer zaken aan de orde waar we weer eens goed de rug voor rechten en de ogen nog een extra op de tekst van de uitspraak focussen. Een dergelijke zaak komt aande orde in een uitspraak van de Rechtbank Arnhem met haar uitspraak van 22 maart 2011 over tipgever(s) in de Rabo-Lux zaak. Wij zullen het verdere verloop van de aan de inspecteur opgelegde verplichtingen, verder volgen.

Waar ging het om in deze procedure?
De voorzieningenrechter van Rechtbank Arnhem heeft in de uitspraak van 22 maart 2011, nr. 11/322 en 11/324 geoordeeld dat de fiscus nadere informatie moet verstrekken in wat al de Rabo Lux-zaak wordt genoemd. De fiscus heeft nagevorderd op basis van door een tipgever tegen betaling verstrekte gegevens over het zwart vermogen van honderden Nederlanders. Het gaat om verschillende Europese banken, waaronder deze (voormalige) Luxemburgse vestiging van de Rabobank, en het verzwegen vermogen loopt op tot tientallen miljoenen euro’s per persoon. Aangezien het tipgeld afhankelijk is van de extra opbrengsten die daadwerkelijk door de Belastingdienst zijn geïncasseerd, zou de beloning dus het plafond van enkele honderdduizenden euro’s kunnen bereiken (Kamerbrief nr. DGB2009/5737U).
De gemachtigde van één (en waarschijnlijk meerdere) van de rekeninghouders heeft met succes verzocht om een voorlopige voorziening. Er is sprake van een spoedeisend belang omdat de rekeninghouder een fundamenteel belang heeft bij een tijdige en volledige informatieverstrekking zodat zorgvuldig op zijn bezwaren kan worden beslist.
 
De inspecteur moet binnen drie weken nadere informatie verstrekken over:
* een eventueel rekeningenproject voor de Rabo Lux en stukken met betrekking tot het project,
* stukken met betrekking tot het FIOD-onderzoek naar (betrouwbaarheid van de) tipgever, de tipgever en de overeenkomst die de Staat met de tipgever heeft
  gesloten, ook al heeft de inspecteur deze informatie zelf niet voorhanden,
 
* stukken met betrekking tot de berekeningswijze van de navorderingsaanslagen en
* overige stukken die hierop betrekking hebben, dan wel een overzicht van relevante stukken die om gewichtige redenen al dan niet gedeeltelijk geheim worden    
  gehouden met daarbij een opgave van die gewichtige redenen.
Aan dit laatste punt (de geheimhoudingsplicht van de inspecteur) heeft de geheimhoudingskamer van Hof Den Bosch op 11 maart 2011, nr. 04/01636 in een KB Lux-zaak nadere invulling gegeven. Voor geheimhouding op de voet van artikel 8:29 Awb moet aan zwaardere eisen worden voldaan dan bij de weigering van een WOB-informatieverzoek. De verwijzing in de wettekst naar de Wet openbaarheid van bestuur geeft (alleen) aan dat gewichtige redenen in ieder geval ontbreken als een WOB-informatieverzoek niet zou kunnen worden geweigerd.
 
Wordt vervolgd!
Send this to a friend