Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-07-2013

ANBI moet publiceren!

ANBI moet publiceren!

Uitvoeringsregeling AWR
De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijzigingen betreffen de nieuwe regels voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en een financiële verantwoording bekendmaken.

Gegevens ANBI op internet
Deze gegevens moeten op het internet geplaatst worden. De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen bepaalt welke informatie in ieder geval op het internet moet worden gepubliceerd. Deze informatie mag op een eigen website van de ANBI worden geplaatst maar ook op de website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. De ANBI-lijst op de site van de Belastingdienst wordt aangepast. Kerkgenootschappen moeten via een ingroeiregeling gaan voldoen aan de verplichting tot publicatie van hun gegevens.

Koppel Belastingadviseurs is specialist op gebied van schenkingen, zo zijn wij onlangs benoemd tot adviseur van Stichting Gedeeld Geven

Send this to a friend