Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-02-2012

Afroming gebruikelijk loon

Afroming gebruikelijk loon

Afschrijving commerciële goodwill vermindert gebruikelijk loon bij afroommethode

Gebruikelijk loon en afroommethode.
Vrije beroepsbeoefenaren die hun praktijk uitoefenen middels het gebruik maken van een besloten vennootschap leidt met de fiscus veelal tot de vraag hoe hoog de arbeidsbeloning moet worden vastgesteld voor de betreffende vrije beroepsbeoefenaar. De praktijk kan inmiddels goed uit de voeten met het leerstuk van de zogenaamde "afroommethode". De afroommethode kenmerkt zich tot een  overzichtelijke en heldere toerekening van een reële arbeidsbeloning uitgaande van de gerealiseerde omzet vermindert met reële kosten, voorzieningen en reserveringen.

Vaststelling in overleg
De praktijk redt zich doorgaans met het vaststellen van arbeidsbeloningen gebaseerd op de afroommethode, waarbij interpretatieverschillen veelal in overleg met de fiscus kunnen worden opgelost. On belastingadvieskantoor in Amsterdam komt regelmatig tot overeenstemming met de ficus omtrent de vaststelling van inkomens.

En als overleg niet werkt
In een recente procedure heeft voor het Hof Leeuwarden heeft een vooroverleg tussen fiscus en belanghebbende niet geleid tot een minnelijke oplossing. De standpunten over de interpretatie rondom afschrijving op zakelijke goodwill als onderdeel van de afroomonderdelen heeft geleid tot een heldere goed bruikbare uitspraak voor de praktijk. Hof Leeuwarden overweegt dat de afschrijving op de commerciële goodwill het fictieve loon vermindert.

Procedure
Het verloop van de procedure is als volgt kort weer te geven. Belanghebbende, X, is toegetreden tot de advocatenmaatschap X. Deze maatschap gaat een samenwerkingsverband met notarissenmaatschap IJ aan onder de naam X & IJ. Per 1 januari 1999 heeft X zijn maatschapsaandeel geruisloos ingebracht in G bv. De onderneming is vervolgens binnen de fiscale eenheid uitgezakt naar H bv. X houdt 100% van de aandelen in G bv, die weer alle aandelen in H bv houdt. X staat in dienstbetrekking tot H bv. De inspecteur corrigeert de aangiftes inkomstenbelasting/premie volksverzekering van X over de jaren 2000 en 2002. De correcties houden verband met een verhoging van het loon van X op grond van de zogenoemde gebruikelijk loonregeling. X komt in beroep. Rechtbank Leeuwarden volgt het standpunt van de inspecteur dat het gebruikelijk loon van X kan worden bepaald volgens de afroommethode. X komt in hoger beroep. Hof Leeuwarden is het met de toepassing van de afroommethode eens, maar overweegt dat daarbij wel rekening mag worden gehouden met de afschrijving op de commerciële goodwill, aangezien deze goodwill, welke door de inspecteur bij de inbreng is aanvaard, is toe te rekenen aan de opbrengsten door de arbeid die X heeft verricht. Volgens het hof heeft X onvoldoende feiten gesteld, die tot de conclusie kunnen leiden dat een correctie ter zake van beroepsaansprakelijkheidsrisico van H bv op het winstaandeel voor de berekening van het gebruikelijke loon kan worden toegepast. Het hoger beroep voor het jaar 2000 is gegrond en voor het jaar 2002 ongegrond.

 

Bron uitspraak: "Vakstudienieuws"

Send this to a friend