Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-09-2014

Afnemers advertentiediensten in buitenland?

Afnemers advertentiediensten in buitenland?

Een ondernemer moet in beginsel omzetbelasting in rekening brengen over de vergoeding die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Bij diensten die aan buitenlandse afnemers worden verricht, kan het zijn dat in Nederland geen omzetbelasting moet worden berekend omdat de plaats van dienst in het buitenland ligt. De Nederlandse wetgeving bepaalt dat een in Nederland gevestigde ondernemer geacht wordt zijn leveringen en diensten in Nederland te verrichten tenzij hij het tegendeel aantoont aan de hand van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers. Dat betekent dat de bewijslast dat zijn afnemers buiten Nederland gevestigde ondernemers zijn, bij de ondernemer ligt die claimt dat geen omzetbelasting hoeft te worden berekend in Nederland.

De exploitant van een website met advertenties voor aanbieders van vakantiewoningen bracht aan een aantal van zijn afnemers geen omzetbelasting in rekening. Het ging om afnemers die in het buitenland gelegen woningen aanboden. Volgens de exploitant is bij de verhuur van onroerende zaken in beginsel sprake van ondernemerschap omdat sprake is van duurzame exploitatie. De enkele omstandigheid dat afnemers op de website van de exploitant adverteren en bereid zijn daarvoor jaarlijks een bedrag te betalen bewijst het ondernemerschap van de afnemers niet. Bij de aanmelding op de website hebben afnemers de mogelijkheid een btw-nummer te vermelden. In deze gevallen was dat niet gedaan. Voor zover al sprake zou zijn van ondernemerschap van de afnemers was nog niet aangetoond dat zij in het buitenland waren gevestigd. Volgens de rechtbank was het vermelden op de facturen van een buitenlands correspondentieadres van de afnemers geen aanvullend bewijs, omdat de facturen per email werden verstuurd.

Send this to a friend