Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

06-10-2010

ADVIES: Vraag de ZZPer naar een VAR

ADVIES: Vraag de ZZPer naar een VAR

Als u met een freelancer of zelfstandige zonder personeel werkt, kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zekerheid bieden. Toont de opdrachtnemer u de juiste VAR, dan hoeft u geen loonbelasting/
premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (loonheffingen) in te houden en af te dragen over zijn inkomsten.

Een arbeidsrelatie kan veel verschillende vormen hebben. Behalve een dienstbetrekking, kan de opdrachtnemer ook voor zichzelf werken. Bijvoorbeeld door winst uit onderneming te genieten, of omdat hij zijn werkzaamheden uitvoert voor rekening en risico van zijn eigen bv. Daarnaast kan ook nog sprake zijn van een resultaatgenieter. De gevolgen voor de loonheffingen zijn verschillend. Om zekerheid te krijgen over de vraag of u over de inkomsten van de freelancer of ZZP’er loonheffingen moet
inhouden en afdragen, is het raadzaam de opdrachtnemer te vragen naar een VAR. Hij kan deze verklaring aanvragen bij de Belastingdienst voor de werkzaamheden die hij bij u uitvoert.

VAR-loon en VAR-row
Uw opdrachtnemer kan u vier verschillende soorten verklaringen tonen. Ten eerste is er de VAR-loon. Heeft uw opdrachtnemer een dergelijke VAR, dan heeft u geen zekerheid over de vraag of u loonheffingen moet inhouden en afdragen. U moet dan altijd zelf nog toetsen of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Uw opdrachtnemer kan ook een VAR-row laten zien. De Belastingdienst ziet de inkomsten dan als resultaat uit overige werkzaamheden, en ook deze VAR biedt geen zekerheid. U moet zelf toetsen of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

VAR-wuo en VAR-dga
Heeft uw opdrachtnemer een VAR-wuo, dan is sprake van winst uit onderneming. Onder voorwaarden hebben u en uw opdrachtnemer de zekerheid dat u over de beloning geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Dit geldt ook bij een VAR-dga. De inkomsten uit werkzaamheden zijn dan voor rekening en risico van zijn eigen vennootschap. U hoeft onder voorwaarden geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Deze laatste twee Verklaringen Arbeidsrelatie geven dus zekerheid aan u als opdrachtgever.

Voorwaarden
De voorwaarden waaronder u zekerheid krijgt met een VAR zijn de volgende. De omschrijving van de werkzaamheden
in de VAR moet inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor u verricht. Bovendien moeten de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht. De verklaring is in beginsel maximaal één kalenderjaar geldig. Let er ook op dat u de identiteit van de opdrachtnemer vaststelt en een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs in uw administratie bewaart.

VAR controleren
Twijfelt u of de getoonde VAR wel authentiek is? Soms komt het inderdaad voor dat een opdrachtnemer een valse VAR laat zien. Daarvoor is nu een oplossing. Werkgevers kunnen de echtheid van een VAR telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 088 15 11 000. De Belastingdienst kijkt aan de hand van de combinatie van het Burgerservicenummer (BSN) en de uitgereikte VAR of de getoonde VAR klopt. Hiermee krijgt u nog meer zekerheid. Heeft u vragen over de werking van de Verklaring Arbeidsrelatie? Vraag uw adviseur om meer informatie.

Checklist VAR
• Heeft de opdrachtnemer een VAR?
• Voor welke periode geldt de VAR?
• Voor welke werkzaamheden geldt de VAR?
• Worden de inkomsten uit die werkzaamheden aangemerkt als winst uit onderneming of als inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap waarin de opdrachtnemer een aanmerkelijk belang heeft?
• Wordt een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs in de administratie bewaard?
• Is bij twijfel de echtheid van de VAR gecontroleerd via 088 15 11 000?
 

Send this to a friend