Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

30-07-2014

Achterwaartse verliesverrekening

Achterwaartse verliesverrekening

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor verrekening van verliezen met winsten van 3 voorgaande jaren. Daar stond dan een beperking van de verrekening van verliezen met latere jaren tegenover. In plaats van verrekening met winsten van de 9 volgende jaren is de verrekening dan beperkt tot 6 latere jaren.

Een groot aantal belastingplichtigen heeft gekozen voor verruiming van de achterwaartse verliesverrekening zonder daar voordeel van te hebben gehad. Wel worden zij vanaf 2016 mogelijk geconfronteerd met de beperking van de voorwaartse verliesverrekening. De staatssecretaris biedt voor deze gevallen een oplossing. Bij wijze van goedkeurend beleid geldt voor deze groep belastingplichtigen de normale termijn van 9 jaar voor de voorwaartse verliesverrekening. De goedkeuring wordt automatisch toegepast.

In zeer uitzonderlijke gevallen zal een verzoek aan de inspecteur om de oorspronkelijke keuze te respecteren worden gehonoreerd. Het gaat dan om een belastingplichtige voor wie de goedkeuring geldt, maar aan wie over oude jaren een navorderingsaanslag is of zal worden opgelegd waardoor de verruimde verliesverrekening alsnog kan worden toegepast.

Send this to a friend