Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-05-2012

Aanvulling 30% regeling

Aanvulling 30% regeling

Aanvullende bepalingen 30% regeling
De Belastingdienst heeft gemeld dat ook het Handboek Loonheffingen 2012 fouten bevat en heeft twee vereisten voor toepassing van de (nieuwe) 30%-regeling alsnog nader ingevuld omdat de tekst in het Handboek op dit punt onvolledig was. De fouten hebben betrekking op de 30%-regeling.

Fouten
Voor toepassing van de 30%-regeling vermeldt het Handboek Loonheffingen 2012 een verkeerde berekening van de zogenoemde 25-jaarsperiode. Onder de nieuwe 30%-regeling hebben beschikkingen waarbij de 30%-regeling van toepassing is verklaard een looptijd van maximaal 8 jaar waarbij die looptijd wordt verminderd met iedere periode van verblijf of werk in Nederland in de 25 jaar voorafgaand aan de aankomst van de werknemer in Nederland. Dus ten onrechte wordt vermeldt dat voor de 25-jaarsperiode moet worden aangesloten bij de ingangsdatum van de beschikking en dat de looptijd wordt verminderd met iedere periode van verblijf of werk in Nederland die meer dan 25 jaar geleden is begonnen en korter dan 25 jaar geleden is geëindigd.

Aanvulling vereisten 30%-regeling
Om voor een werknemer die naar Nederland komt van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, moet deze werknemer een specifieke deskundigheid hebben. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm van in beginsel € 35.000 (exclusief de vergoeding) of meer. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen hoeven niet aan de inkomensnorm te voldoen. In paragraaf 16.4.2 van het Handboek Loonheffingen 2012 is onder 'Deskundigheidsvereiste' niet aangegeven welke instellingen dit zijn.

Het gaat om:

  • onderzoeksinstellingen die zijn aangewezen op grond van artikel 3.18b, onderdeel a en b van het Voorschrift Vreemdelingen 2000;
  • door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie aangewezen opleidingsinstituten, waar de werknemer werkt als arts in opleiding tot specialist.

Naast de bovengenoemde fout in de berekening van de 25-jaarsperiode is ook de opsomming van de in aftrek komende periodes van verblijf en werk binnen Nederland onvolledig. De volgende periodes in de 25 jaar voor de datum van aankomst in Nederland worden namelijk niet afgetrokken van de looptijd:

  • periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt;
  • periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen.
Send this to a friend