Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

10-03-2013

Aanvullende maatregelen voor 2014

Aanvullende maatregelen voor 2014

Laatste ontwikkelingen vanuit Den Haag

Naar aanleiding van de laatste schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) heeft het kabinet een aanvullend pakket maatregelen samengesteld. Uitgangpunt voor de maatregelen is dat werk boven inkomen wordt gesteld. De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op 2014. Het kabinet wil de lonen in de zorg, bij de overheid en in het onderwijs bevriezen. De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 achterwege. Om het koopkrachtverlies van de laagste inkomens te beperken wordt € 300 miljoen gereserveerd. Nog onduidelijk is hoe dat bedrag zal worden besteed.

Eenmalige werkgeversheffing

De (eenmalige) werkgeversheffing voor hoge inkomens wordt ook in 2014 toegepast. Deze heffing heeft betrekking op lonen die in 2013 worden betaald. 
Daarnaast komt er een investeringspakket om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid te stimuleren. Dat pakket omvat de mogelijkheid om investeringen versneld af te schrijven, een aantal investeringen in infrastructuur in 2014 en een extra bijdrage aan het fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Send this to a friend