Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-03-2014

Aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting over vrijval herinvesteringsreserve

Aansprakelijkheid voor vennootschapsbelasting over vrijval herinvesteringsreserve

In een klassiek geval van de verkoop van een nagenoeg lege BV met een herinvesteringsreserve die door de koper werd leeggehaald, stelde de ontvanger de vroegere moedermaatschappij en haar aandeelhouder aansprakelijk voor de niet-betaalde aanslag vennootschapsbelasting over het jaar van verkoop. In die aanslag was de vrijval van de herinvesteringsreserve opgenomen.

Om vrijval van de herinvesteringsreserve te voorkomen had de BV voor de vorm een koopovereenkomst gesloten voor een vervangende buitenlandse onroerende zaak. Deze overeenkomst was opgesteld door of namens de koper van de aandelen in de BV. De verkoper was echter geen eigenaar van de onroerende zaak. Hij was dus niet in de positie om tenminste het volledige economische belang bij de onroerende zaak te verschaffen aan de BV. Daarnaast hadden zowel verkoper als koper de mogelijkheid om de overeenkomst binnen drie maanden ongedaan te maken. Hof Amsterdam vond niet aannemelijk dat de BV het economische belang bij de onroerende zaken had verkregen. Activering als bedrijfsmiddel was niet mogelijk en afboeking van de herinvesteringsreserve evenmin. De aanslag vennootschapsbelasting was naar het oordeel van het hof terecht opgelegd aan de BV.

Het hof vernietigde de aansprakelijkstelling van de moedermaatschappij omdat de wetsbepaling op grond waarvan deze BV aansprakelijk werd gesteld alleen geldt voor natuurlijke personen. Het in de Leidraad Invordering opgenomen standpunt van de staatssecretaris van Financiën, dat de bepaling uit de Invorderingswet ook ziet op rechtspersonen, mist volgens het hof een wettelijke grondslag. De aansprakelijkstelling van de aandeelhouder van de moedermaatschappij bleef overeind.

Hier leest u andere artikelen met betrekking tot herinvesteringsreserve.

Send this to a friend