Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-09-2011

Aanscherping regels toekenning 30%

Aanscherping regels toekenning 30%

De staatssecretaris heeft vandaag aangekondigd, middels een brief naar de tweede kamer, dat hij de 30%-regeling wil gaan aanscherpen. De aanscherping komt om regeling beter op de doelgroep richten.

Het gebruik van de 30%-regeling is in de loop der jaren fors toegenomen. In 2002 hadden ongeveer 32.00 werknemers de regeling en werd deze ongeveer 8.000 keer aangevraagd. In 2009 waren deze aantallen opgelopen tot ongeveer 39.000 toekenningen en ongeveer 12.000 aanvragen.
Volgens Weekers wordt 30%-regeling in de praktijk ruimer toegepast dan oorspronkelijk de bedoeling was. "Deze toename is deels te verklaren doordat het criterium dat een werknemer moet beschikken over een 'specifieke deskundigheid' in de praktijk is uitgehold, mede door jurisprudentie hierover. Ook de kortingsregeling, op grond waarvan de genoemde perioden van eerder verblijf en tewerkstelling in Nederland in mindering worden gebracht van de looptijd (van maximaal 10 jaar) blijkt in de praktijk te beperkt uit te werken. Hierdoor kan een aantal werknemers dat tijdelijk in het buitenland heeft verbleven en gewerkt, waaronder een flink aantal Nederlanders, toch nog (soms langjarig) voor de regeling in aanmerking komen."

"Daarnaast bereiken mij signalen uit de grensstreek dat de 30%-regeling ertoe kan leiden dat bij een vacature bij een Nederlandse werkgever, werknemers uit het buitenland de voorkeur krijgen boven Nederlandse werknemers, enkel om het feit dat de werknemer die afkomstig is uit het buitenland, de 30%-regeling toe kan passen en de Nederlandse werknemer niet."

Daarnaast is er een knelpunt van de regeling met betrekking tot promovendi die na hun promotie in Nederland blijven werken. Zij kunnen op dit moment geen aanspraak maken op de regeling omdat zij op het moment voorafgaand aan tewerkstelling in Nederland niet uit het buitenland zijn geworven en dus niet kwalificeren als 'ingekomen werknemer'.

De staatssecretaris zal de 30%-regeling daarom dit najaar aanpassen:
• Het criterium dat de ingekomen werknemer moet beschikken over een 'specifieke deskundigheid' wordt voortaan ingevuld door een salarisnorm.
• De kortingsregeling wordt uitgebreid. De toetsperiode voor deze kortingsregeling wordt verlengd tot een toetsperiode van 25 jaar, waardoor meer perioden van eerder verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland in mindering komen op de looptijd. Deze aanpassing heeft gevolgen voor alle werknemers, dus ook vrijwel alle Nederlanders die meer dan 10 jaar weg zijn geweest uit Nederland zullen na terugkomst in Nederland door deze uitbreiding geen recht meer hebben op toepassing van de 30%-regeling.
• Werknemers uit het buitenlandse grensgebied (met een straal van 150 km van de Nederlandse grenzen) komen niet langer in aanmerking voor de regeling.
• De regeling wordt opengesteld voor jonge promovendi. Voor deze groep werknemers zal een lagere salarisnorm worden gesteld dan voor andere werknemers.

In het belastingplan 2012 zal het pakket aan maatregelen verder worden uitgewerkt

Bron: ministerie van financiën
 

Send this to a friend