Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-05-2013

Aanpassing keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

Aanpassing keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlandse belastingplichtigen
De Wet IB 2001 biedt buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige. Wie van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet zijn wereldinkomen opgeven voor de belastingheffing in Nederland. De negatieve inkomsten uit de buitenlandse eigen woning kunnen in mindering worden gebracht. Deze negatieve inkomsten uit eigen woning kunnen in bepaalde gevallen worden teruggenomen.

Strijdig met EU-recht
De staatssecretaris van Financiën meent dat dit in strijd is met het EU-recht als het gaat om buitenlandse belastingplichtigen van wie het inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast. De terugname van negatieve inkomsten in een later jaar is voor deze groep buitenlandse belastingplichtigen afgeschaft.

Goedkeuringen
De staatssecretaris heeft verder de regeling aangepast voor buitenlandse belastingplichtigen die voldoen aan de 90%-eis en die inkomsten hebben die niet in Nederland zijn belast. Het gaat om de wijze van berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat bij inkomsten uit meerdere landen de vermindering wordt berekend per land en niet over het totale buitenlandse inkomen. Daarnaast keurt de staatssecretaris goed dat de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt berekend vóór toepassing van de heffingskortingen. Tenslotte heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor deze groep de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrek volledig worden toegerekend aan de Nederlandse inkomsten en dus geheel in aftrek kunnen worden gebracht in Nederland.

Send this to a friend