Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-05-2013

Aanpassing besluit medische vrijstelling btw

Aanpassing besluit medische vrijstelling btw

BTW ontwikkelingen
De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor prestaties op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze vrijstelling is per 1 januari 2013 gewijzigd. De toepassing van de vrijstelling is beperkt tot diensten die worden verricht door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die daarvoor een opleiding hebben gevolgd die valt onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).  Alleen de diensten, die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding, zijn vrijgesteld. Verricht de beroepsbeoefenaar andere diensten, dan zijn deze belast.

Cosmetische chirurgie
Zo geldt bijvoorbeeld voor cosmetische chirurgie en andere cosmetische medische behandelingen dat zij niet zijn vrijgesteld als deze diensten geen therapeutisch doel hebben, maar alleen de verfraaiing van het uiterlijk ten doel hebben. Het Hof van Justitie EU heeft dat standpunt recent bevestigd. De beroepsbeoefenaar moet in zijn btw-administratie een onderscheid maken tussen ingrepen met en zonder therapeutisch doel. Dit geldt overigens ook voor andere medische handelingen die niet zondermeer een therapeutisch doel hebben, zoals sportkeuringen. De Belastingdienst kan slechts marginaal toetsen of de vrijstelling juist wordt toegepast.

Behandelmethodes die niet vallen onder de reguliere geneeskunde vallen niet onder de vrijstelling.

In afwachting van de uitkomsten van een onderzoek door het ministerie van VWS naar de positie van psychologen en orthopedagogen geldt op basis van een goedkeuring de vrijstelling van omzetbelasting voor:
– de kinder- en jeugdpsycholoog NIP,
– de psycholoog arbeid en gezondheid NIP,
– de NVO orthopedagoog-generalist.

Voor deze beroepen is door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) respectievelijk de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) een register ingesteld. Deze goedkeuring vervalt als het ministerie van VWS deze beroepen niet zal regelen in de Wet BIG.

Send this to a friend