Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-07-2013

3% van de WOZ-beschikkingen heeft tot bezwaar geleid

3% van de WOZ-beschikkingen heeft tot bezwaar geleid

3% van de WOZ-beschikkingen hebben dit jaar geleid tot bezwaar van belanghebbende. Dit aantal is 0,1%-punt hoger dan de bezwaren in 2012. Echter na bezwaar en beroep blijft 99,8% van de totale oorspronkelijke WOZ-waarde in stand.

In 2012 heeft het uitvoeren van alle WOZ-taxaties en de afhandeling van de bezwaren ongeveer € 150 miljoen gekost. Per getaxeerd object kwamen de gemiddelde kosten daarmee uit op € 16,90. De overheid haalt ruim € 7 miljard aan belastingen binnen op basis van de WOZ-waarde. Het gaat hier om de OZB (gemeenten), watersysteemheffing (waterschappen), eigenwoningforfait en erfbelasting (Rijk).

Tegenwoordig communiceren gemeenten steeds beter met belanghebbenden en daar is de Waarderingskamer positief over. De gemeenten organiseren inloopavonden, spreekuren, telefoontjes en andere informele contacten om de vragen over de WOZ-waarde nader toe te lichten of om fouten in de WOZ-waarde snel op te lossen. Deze extra aandacht en uitleg was dit jaar wel nodig omdat de woningmarkt en de markt voor ander vastgoed daalt. En bij een dalende markt hebben mensen het beeld dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, omdat de WOZ-waarde de marktwaarde van een jaar eerder weergeeft. De verwachting voor volgend jaar is dat de WOZ-waarden van woningen gemiddeld 5 à 6% lager zullen zijn dan dit jaar.

De Waarderingskamer is minder positief over de snelheid waarmee de formele bezwaarschriften worden afgehandeld. Nu moeten belanghebbenden soms wel bijna een jaar wachten op een uitspraak en de Waarderingskamer is van mening dat ze recht hebben op een snellere behandeling.

Er zijn steeds meer bedrijven actief die op basis van “no cure no pay”  WOZ-bezwaren indienen. In 2011 werd ongeveer 4% van alle bezwaren ingediend door deze bureaus. Dit jaar is dit al bijna 20%. Deze dienstverleners lijken gratis, maar ze kosten de gemeenschap veel geld. Want wanneer een bezwaar die is ingediend door zo’n bureau leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde moet de gemeente die bureaus een vergoeding betalen van ruim € 500. Van de totale kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ gaat ongeveer een kwart op aan bezwaar en beroep.

 

Bron: Waarderingskamer

Send this to a friend