Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

28-05-2013

150-km grens niet in strijd met het Europees recht

150-km grens niet in strijd met het Europees recht

30% regeling en kilometergrens
Een man werkt voor een in Duitsland gevestigde werkgever. In 2012 is hij tewerkgesteld bij een aan gelieerde vennootschap van zijn werkgever te Rotterdam. Gedurende 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland woonde de man in Duitsland in een plaats die ligt op minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. Tijdens de tewerkstelling in Nederland bleef hij daar wonen. Voor zijn doordeweeks verblijf in Nederland heeft hij een appartement gehuurd.

De inspecteur heeft het verzoek van de man om toepassing van de 30%-regeling afgewezen omdat hij niet in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland.

Rechtbank Breda (nr. 12/2829, LJN BY4601) heeft geoordeeld dat deze grens van 150 kilometer geen inbreuk vormt op het EU-recht en dat die grens niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in artikel 26 IVBPR en artikel 24 EVRM. De man heeft rechtstreeks beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank (sprongcassatie).

Advies A-G Niessen
A-G Niessen adviseert de Hoge Raad in deze proefprocedure om het cassatieberoep ongegrond te verklaren. Volgens de A-G is van enige discriminatie in verdragsrechtelijke zin geen sprake. De 150-kilometergrens is niet zodanig onredelijk of disproportioneel dat de rechter daarover zou kunnen oordelen. Er is volgens de A-G ook geen sprake van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers.
 

Send this to a friend