Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

10-04-2012

0% tarief bij ICT

0% tarief bij ICT

0% TARIEF BIJ ICT

Voor de toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire transacties zijn twee constitutieve voorwaarden van belang:
1. De goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat van de EU ter zake van de levering;
2. De goederen zijn geleverd aan een afnemer die belastingplichtig is voor de BTW in die andere lidstaat en daar over een BTW ID Nummer beschikt. 

Er zijn twee recente uitspraken gedaan, die een bijzonder licht werpen op de tweede voorwaarde.

Kort weergegeven, komen de uitspraken er op neer dat het voldoende is als vast staat dat is geleverd aan een ondernemer in een andere lidstaat. Het feit dat niet kan worden welke ondernemer dat is, doet daaraan niet af.

Dit is met name van belang in situaties dat een nietsvermoedende ondernemer in een scenario terecht komt, waarbij anderen in de transacties hebben gefraudeerd. Dan kan het zijn dat er geleverd is aan de één, terwijl de ander de eigenlijke afnemer was. Met deze jurisprudentie kan dan worden volstaan met de constatering dat een van de betrokkenen de afnemer was, maar dat ze in ieder geval allemaal ondernemer zijn.

Recent speelde een zaak, waarbij er auto's zijn geleverd aan afnemers in een andere lidstaat. Het bleek dat het om fraude ging en belastingplaichtige werd verweten dat de auto's niet in werkelijkheid waren geleverd aan degenen die op de factuur waren vermeld. De zaak is gewonnen op de hierna volgend weergegeven uitspraken. Deze zaak is uitgesproken door Rechtbank Breda. De uitspraak is nog niet gepubliceerd.

  

Send this to a friend