Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Nieuws

Direct toegang tot het meest relevante nieuws? Geef via de selectiemodule aan de rechterzijde aan in welke branche u actief bent. Wij passen het nieuwsoverzicht op uw persoonlijke voorkeuren aan. Door vervolgens op een categorie te klikken krijgt u eenvoudig toegang tot specifieke onderwerpen. Koppel Advies houdt zich uitstekend op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse fiscale en financiële landschap. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten en tips om onze inzichten met u te delen.

Bereken vrije ruimte jaarlijks

Geschreven door: Nico Koppel | 6 januari 2015

Vanaf 2015 hoeven werkgevers nog maar één keer per jaar vast te stellen wat hun verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is.

restschuld

Restschuld woning

Geschreven door: Nico Koppel | 5 januari 2015

Is uw restschuld ontstaan na 29 oktober 2013? Breng de rente op de restschuld in aftrek! Vanaf 2015 is de rente voor vijftien jaar aftrekbaar!

werkplek

Vrijstelling werkplek

Geschreven door: Nico Koppel | 2 januari 2015

Vanaf 2015 is er een gerichte vrijstelling voor de terbeschikkingstelling van voorzieningen en voor een vergoeding of verstrekking. Dit zijn de ARBO-voorzieningen en hulpmiddelen die ook elders kunnen worden gebruikt en (nagenoeg) volledig zakelijk worden gebruikt (90%).

Buitenlandse boete

Buitenlandse boete

Geschreven door: Nico Koppel | 1 januari 2015

Per vandaag is een buitenlandse boete niet meer aftrekbaar. Hiervoor geldt echter wel een uitzondering, lees hier verder!

Juiste BTW aangiftetijdvak

Geschreven door: Nico Koppel | 29 december 2014

Kies het voordeligste btw aangiftetijdvak voor uw situatie! Mogelijk zijn er eventuele liquiditeitsvoordelen te behalen!

Erfbelasting over een geërfde woning

Erfbelasting over een geërfde woning

Geschreven door: Nico Koppel | 28 december 2014

Wanneer erfgenamen de erfbelasting over een geërfde woning niet kunnen voldoen, is er uitstel tot betaling mogelijk. Meer leest u hier!

herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve

Geschreven door: Nico Koppel | 27 december 2014

Door de verkoopwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve kan de belastingheffing op de boekwinst van een verkocht bedrijfsmiddel worden uitgesteld.

betalingsonmacht

Betalingsonmacht

Geschreven door: Nico Koppel | 26 december 2014

De Belastingdienst kan een bestuurder aansprakelijk stellen als een ondernemer aanslagen voor de loon- of omzetbelasting niet op tijd kan voldoen. Lees hier meer!

Btw teruggaaf

Geschreven door: Nico Koppel | 25 december 2014

De BTW teruggaaf mag worden uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van een ander dan van de ondernemer die recht heeft op de teruggaaf.

privegebruik

Privégebruik van bestelauto

Geschreven door: Nico Koppel | 24 december 2014

Er zijn diverse regelingen voor bestelauto’s om ervoor te zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Registreer het privégebruik en maak duidelijke afspraken.

belastingrente

Voorkom belastingrente

Geschreven door: Marijn Bitter | 23 december 2014

Verwacht u (meer) belasting te moeten betalen over 2014? Voorkom belastingrente, verzoek om een voorlopige aanslag op te leggen of een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag. Er is geen belastingrente verschuldigd als het verzoek voor 1 mei 2015 is ingediend.

bronbelasting

Bronbelasting

Geschreven door: Marijn Bitter | 22 december 2014

Te veel ingehouden bronbelasting, door toepassing van een belastingverdrag, kan worden teruggevraagd. Dit kan binnen drie jaar na ontvangst van het buitenlandse inkomen.

kleineondernemersregeling

Pas de kleineondernemersregeling toe

Geschreven door: Marijn Bitter | 21 december 2014

Op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW verschuldigd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

uitstel van betaling

Uitstel van betaling

Geschreven door: Marijn Bitter | 20 december 2014

Vennootschappen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor maximaal vier maanden, wanneer zij de belastingschulden niet kunnen betalen.

suppletie

Suppletie

Geschreven door: Marijn Bitter | 19 december 2014

Te veel of te weinig aangegeven BTW kan gecorrigeerd worden door middel van het suppletieformulier. Bedraagt het bedrag minder dan € 1.000, dan kan de correctie worden meegenomen in de eerstvolgende aangifte BTW.

Crisisheffing

Geschreven door: Marijn Bitter | 18 december 2014

Per 2015 krijgen werkgevers niet meer te maken met de crisisheffing van 16% over het loon van de werknemers dat in het voorafgaande jaar meer bedroeg dan € 150.000.

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Geschreven door: Marijn Bitter | 17 december 2014

Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van investeringen in bedrijfsmiddelen terug te krijgen van de Belastingdienst. Lees het hier!

hypotheekrente

Vooruitbetaalde hypotheekrente

Geschreven door: Marijn Bitter | 16 december 2014

Als u vermogensrendementsheffing in box 3 moet betalen, kan u uw vermogen per 1 januari 2015 verminderen door in 2014 hypotheekrente vooruit te betalen.

bewaartermijn

Bewaartermijn

Geschreven door: Marijn Bitter | 15 december 2014

Zoals de meeste weten is de bewaartermijn van de administratie van de onderneming zeven jaar. Het is alleen raadzaam niet alles direct weg te doen.

Auto van de Zaak

Brandstof auto van de zaak

Geschreven door: Marijn Bitter | 14 december 2014

Zorg er voor dat u de brandstof voor de auto van de zaak met een pas betaald. In dit geval is duidelijk wie er betaald heeft en gaat de voorbelasting niet verloren!

verruimde schenkingsvrijstelling

Verruimde schenkingsvrijstelling

Geschreven door: Marijn Bitter | 13 december 2014

Dit is de laatste maand waarin u gebruik kunt maken van de verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000!

gemengde kosten

Gemengde kosten

Geschreven door: Marijn Bitter | 12 december 2014

Gemengde kosten hebben zowel een zakelijk als privékarakter. Het is raadzaam om te controleren wat de voordeligste aftrekmogelijkheid is.

BPM

BPM 2015

Geschreven door: Marijn Bitter | 11 december 2014

Het kan voordeliger zijn om in 2014 nog een auto te kopen, vanwege de veranderingen in de autobelastingen. Lees hier waarom!

btw zonnepanelen

BTW zonnepanelen

Geschreven door: Marijn Bitter | 10 december 2014

De exploitatie van zonnepanelen voor de BTW moet worden aangemerkt als een economische activiteit, zo beslist het Europese Hof van Justitie.

Stamrecht afkopen

Geschreven door: Marijn Bitter | 9 december 2014

Wanneer een stamrecht is ondergebracht bij een stamrecht-BV, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, kan alleen nog in 2014 worden gekozen voor een opname waarvoor slechts 80% van het stamrecht wordt belast.

Send this to a friend