Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

cloudator

Naam organisatie:
Cloudator
Recensent:
Jarko Uzal
Organisatie vorm:
BV
Product:
Workday management

Aantal medewerkers:
30
Branche:
HR
Website:
www.cloudator.nl

Cloudator

Toen het Finse start-up Cloudator in 2013 besloot om naar Nederland uit te breiden, wist het dat het de gebruikelijke administratieve voetangels en klemmen op zijn pad zou vinden. Cloudator is een zgn. deployment partner van Workday, een financieel en HR-gericht systeem van toepassingsbeheer op basis van cloudtechnologie. De CEO van Cloudator, Jarko Uzal, realiseerde zich dat zijn organisatie te kleinschalig was en te drukbezet met gegevensbeheerprojecten om de administratieve rompslomp, waaronder inschrijving bij de fiscus en naleving van de fiscale regels, op eigen kracht in goede banen te leiden, en dus wendde hij zich tot Koppel Belastingadviseurs om zijn bedrijf door die enerverende startfase in een nieuw land heen te loodsen. De samenwerking tussen Koppel en Cloudator houdt tot op de dag van vandaag stand.

We hadden behoefte aan een vraagbaak om ons bedrijf verder te kunnen uitbouwen

Toen Cloudator besloot om de activiteiten naar Nederland uit te breiden, wist hij dat er maar één manier was om in die opzet te laten slagen: door een zakenpartner te vinden die het veilig langs alle administratieve voetangels en klemmen zou loodsen. Een zoektocht via internet leverde een reeks namen van potentiële adviseurs op, die stuk voor stuk door Cloudator werden benaderd. Als CEO van Cloudator kijkt Jarko Uzal er als volgt op terug: “Koppel stak er met kop en schouders bovenuit: uitgesproken georganiseerd, professioneel en punctueel.” Hij gaat verder: “Ze stralen in alle opzichten betrouwbaarheid uit. Wij wisten van meet af aan dat we bij hen in goede handen waren.” Waarmee Cloudator tevens de handen vrij had om zich op de eigen kernactiviteiten te concentreren.

Koppel staat garant voor onze bedrijfsadministratieve ontzorging

Het komt voor dat een bedrijf dat zijn financiële en administratieve taken heeft uitbesteed tot de slotsom komt dat het van “doener” tot “opziener” is verworden. Jarko Uzal: “Er zijn adviesbureaus die zich alleen met loonadministratie of boekhouding bezighouden. Koppel bestrijkt het hele gamma en voorziet in al onze behoeften.” Bovendien verlopen de contacten met Koppel optimaal dankzij het feit dat Cloudator er één vaste contactpersoon heeft.

“Doordat Koppel van alle markten thuis is, hoeven wij de diensten waar wij behoefte aan hebben niet bij verschillende adviseurs op deelgebieden bijeen te sprokkelen. Ook zijn we geen tijd kwijt aan het geven van uitleg aan de diverse medewerkers van een grootschaliger adviesbureau. Casper Gorgels is onze vaste contactpersoon. Hij kent ons bedrijf en weet precies waar we behoefte aan hebben. Dat wekt vertrouwen”, zegt Jarko. Wat Cloudator betreft loopt alles dermate op rolletjes dat het wel lijkt alsof de administratieve procedés goeddeels geautomatiseerd zijn.

“In principe komen we maandelijks bijeen om van gedachten te wisselen, maar vaak is dat niet eens nodig”, zegt Jarko Uzal. “Eigenlijk spreek ik Casper alleen als hij me belt om na te gaan of we nog steeds doen wat er gedaan moet worden. We zijn bij Koppel echt in goede handen.”

Koppel anticipeert op onze wensen en eisen

Cloudator is een kleinschalige, van oorsprong Finse organisatie met zo’n 30 adviseurs, die zich bezighoudt met het leveren van specialistische professionele diensten aan cliënten in de diverse Europese landen. Het is een klein en wendbaar bedrijf, dat strak en sober in elkaar steekt en dat de uitbreiding van zijn activiteiten naar Nederland destijds beschouwde als een voorwaarde voor duurzame groei, met als uiteindelijk doel het kunnen blijven voorzien van zijn klanten van het gewenste niveau van ondersteuning. Daartoe moest Cloudator echter een zakenpartner vinden waaraan het de diverse niet-kernactiviteiten zou kunnen delegeren, zodat het bedrijf zelf de handen vrij zou hebben om zich op de eigen kerntaken te concentreren.

Doordat alle contacten tussen Cloudator en Koppel rechtstreeks tussen het hoofdkantoor in Helsinki en Koppel in Amsterdam verlopen, kunnen de medewerkers van Cloudator hier te lande zich – ter meerdere glorie van het bedrijf – voor de volle honderd procent aan hun verkoop- en dienstverleningswerkzaamheden wijden.

Koppel heeft Cloudator met van alles en nog wat geholpen, “van onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot ons risicobeheer op termijn.” Hoe handig dat ook is geweest, het allergrootste voordeel van de samenwerking is waarschijnlijk het invoelend vermogen van Koppel: “Doordat ze bij Koppel structureel vooruitdenken, hoeven wij nooit vragen te stellen, want ze weten gewoon waar we behoefte aan hebben. Sterker nog: het lijkt wel alsof ze gedachten kunnen lezen, want ze kaarten bepaalde zaken aan nog voordat er iets speelt. Daardoor zijn wij altijd een stap voor en kunnen we de noodzakelijke aanpassingen in een vroeg stadium uitvoeren. Koppel levert zonder meer een belangrijke bijdrage levert aan ons succes.”

De oude situatie

“Vóór 2013 had Cloudator geen vestiging in Nederland, maar omdat we onze activiteiten al op een eerder tijdstip van Finland naar Zweden hadden uitgebreid, wisten we hoe belangrijk het was om een zakenpartner te vinden om ons versneld door die eerste fase heen te loodsen. Als het bijhouden van onze bedrijfsadministratie ons teveel tijd gaat kosten, raken we achterop. Misschien slagen we er dan zelfs niet eens in om de activiteiten op te starten. Daarvoor is onze bandbreedte als kleinschalig bedrijf simpelweg te krap.”

De oplossing

“Bij ons eerste contact met Koppel Belastingadviseurs wisten we meteen dat we goed zaten. Door al onze administratieve rompslomp bij hen uit te besteden, hebben wij de zekerheid dat we ons houden aan de wettelijke vereisten van verslaglegging en dergelijke én hebben we de handen vrij voor onze kernactiviteiten.”

De voordelen

  • Eén enkele vaste contactpersoon
  • Geen behoefte aan onnodige gesprekken of overdreven toezicht dankzij de soepele bedrijfsmatige gang van zaken
  • Naleving van het geheel aan regels en voorschriften
  • Zo min mogelijk administratieve ballast
  • Koppel weet welke gegevens het nodig heeft en zorgt er door middel van herinneringen voor dat alles op tijd gebeurt
  • Terdege bekend met belastingwetten en –regels
Send this to a friend